Komisija za jednaka prava pri zapošljavanju (EEOC)
i
Sektor za građanska prava pri ministarstvu pravde, Ured specijalnog savjetnika za praksu nepravičnog zapošljavanja vezanu za imigraciju (OSC)

Da li znate gde da idete?

Postoje nekoliko federalnih zakona koje štite ljude koje traže posao i radnike  od diskriminacije pri zapošljavanju.  Ovi se zakoni sprovode od federalnih agencija koje istražuju diskriminaciju.

Ljudi često ne znaju gde da zatraže pomoć kada su uvereni da su postali žrtva diskriminacije zato što u zavisnosti od tipa diskriminacije ili veličine poslodavca mogu biti uključene različite agencije. Ova će vam brošura pomoći da shvatite sa kojom agencijom je potrebno da stupite u kontakt ukoliko smatrate da ste žrtva diskriminacije.

Diskriminacija na osnovi nacionalnog porijekla

Šta je diskriminacija pri zapošljavanju na osnovu nacionalnog porijekla?

Uglavnom, to je kada  se vaš poslodavac prema vama odnosi različito na osnovi vaše zemlje rođenja ili predaka (stvarnih  ili zamišljenih), ili u nekim slučajevima, na osnovi vašeg naglaska ili prema vašim mogućnostima da govorite engleski.

Jedan primer diskriminacije na osnovi nacionalnog porijekla je kada poslodavci  jedino zapošljavaju radnike čiji je maternji jezik engleski bez obzira na to da li će naglasak smetati za postignuća u radu ili ne.

Sa kojom agencijom da stupim u kontakt ukoliko želim podneti tužbu za diskriminaciju na osnovi nacionalnog porijekla?

Ukoliko vaš poslodavac ima najmanje 15 zaposlenih u sveukupnoj kompaniji (ne samo na lokaciji gde ste vi radili), vi treba da podnesete tužbu kod EEOC. Možete pozvati  1-800-669-4000 ili povezati se na mrežu na  www.eeoc.gov/field da biste našli vašu lokalnu kancelariju.

Ukoliko vaš poslodavac ima između 4 i 14 zaposlenih u sveukupnoj kompaniji, vi treba da podnesete tužbu kod OSC.  Možete da pozovete dežurnu liniju OSC na 1-800-255-7688 da biste postavili pitanja o vašim pravima, ili da posetiteOSC Web lokaciju na: www.justice.gov/crt/about/osc

Diskriminacija na osnovi državljanstva

Šta je diskriminacija pri zapošljavanju na osnovi državljanstva?

To je kada se vaš poslodavac prema vama odnosi različito zato što ste, ili niste državljanin Sjedinjenih Država, ili zato što predstavljate nekakvu klasu imigranta.

Jedan primer diskriminacije na osnovi državljanstva je kada poslodavci jedino žele da zaposle ljude koje imaju H1-B  vize.   

Sa kojom agencijom da stupim u kontakt ukoliko želim podneti tužbu za diskriminaciju na osnovi  državljanstva?

Ukoliko vaš poslodavac ima najmanje 4 zaposlenih u sveukupnoj kompaniji, vi treba da podnesete tužbu kod OSCMožete da pozovete dežurnu liniju OSC na 1-800-255-7688 da biste postavili pitanja o vašim pravima, ili da posetite OSC Web lokaciju na: www.justice.gov/crt/about/osc

Diskriminacija u obliku zloupotrebe dokumenata I-9 ili “E-Verify” (elektronska verifikacija)

Šta je zloupotreba dokumenata?

Zloupotreba dokumenata je kada poslodavac u postupku provere kvalifkacija za zapošljenje, zahteva više ili drugačija dokumenta nego što federalni zakon nalaže, odbacuje važeće dokumente ili traži konkretne dokumente na osnovu državljanstva ili nacionalnog porijekla radnika. Zloupotreba dokumenata se isto tako može desiti ukoliko vas vaš poslodavac diskriminira tokom korišćenja  elektronska verifikacija.

Jedan primer zloupotrebe dokumenata je ako vi izaberete da pokažete vozačku dozvolu i karticu socijalnog osiguranja kada vas zaposle, ali vaš poslodavac isto želi da vidi i vašu Dozvolu za stalni boravak (Zeleni karton).    

Sa kojom agencijom da stupim u kontakt ukoliko želim podneti tužbu za diskriminaciju na osnovi  zloupotrebe dokumenata?

Ukoliko vaš poslodavac ima najmanje 4 zaposlenih u sveukupnoj kompaniji, vi treba da podnesete tužbu kod OSCMožete da pozovete dežurnu liniju OSC  na 1-800-255-7688 da biste postavili pitanja o vašim pravima, ili da posetite OSC Web lokaciju na: www.justice.gov/crt/about/osc

Vi imate dopunsku zaštitu!

Na osnovi federalnog zakona, vi ste isto tako zaštićeni od  diskriminacije pri zapošljavanju na osnovi rase, boje kože, pola, invaliditeta, religije, godina starosti (iznad 40), i genetskih  informacija (što uključuje medicinsku istoriju porodice).

Ukoliko vaš poslodavac ima najmanje 15 zaposlenih[1] i u sveukupnoj kompaniji (ne samo na lokaciji gde ste vi radili), vi treba da podnesete tužbu kod EEOC. Možete pozvati  1-800-669-4000 ili ići  na Web lokaciju  www.eeoc.gov/field da biste našli vašu lokalnu kancelariju.

Neke države isto tako imaju zakone koje štite aplikante za posao i zaposlene od diskriminacije na osnovi rase, boje kože, pola, invaliditeta, religije, godina starosti (iznad i ispod 40 godina), seksualne orijentacije, državljanstva, nacionalnog porijekla, i porodičnog stanja, između drugih osnova. Ovi se zakoni mogu odnositi na poslodavce koje imaju manje od 15 zaposlenih. 

Na nekim mestima, možete se javiti na 311 za informacije o vašim lokalnim ljudskim pravima ili o agenciji za nepristrasnu praksu pri zapošljavanju koja sprovodi zakone za anti-diskriminaciju . Možete se isto tako povezati na mrežu i tražiti podatke o ovim agencijama.

Vremenska ograničenja

Ukoliko smatrate da ste žrtva diskriminacije pri zapošljavanju, važno je da odmah  zatražite pomoć jer postoji ogranićeni period vremena u kojem možete podneti tužbu.  Neki zakoni od vas zahtevaju da je tužba podneta u roku od  180 dana, a vi ćete izgubiti vaša prava ukoliko čekate!

Za pitanja o pravima koja se odnose na zapošljavanje, možete pozvati dežurnu liniju OSC na 1-800-255-7688.  Dežurna linija  je otvorena od 9 prepodne do 5 popodne, Istočno vreme, Ponedeljak-Petak da biste dobili neposrednu pomoć. Vaš poziv može biti anoniman ukoliko tako izaberete. Tumačenje vam isto tako stoji na raspolaganju.

Isto tako možete pozvati  EEOC na 1-800-669-4000. Linija je dostupna od 7 prepodne do 8 popodne Istočno vreme, Ponedeljak-Petak .  Tumačenje vam isto tako stoji na raspolaganju.

Ukoliko niste sigurni koju agenciju da pozovete, molimo vas da okrenete bilo koji od pomenutih telefonskih brojeva, a mi ćemo učiniti sve da vas uputimo do prave  agencije za pomoć.


[1] Za diskriminaciju na osnovi godina starosti, vaš poslodavac mora imati najmanje 20 zaposlenih u sveukupnoj kompaniji.