کمیسیون فرصت های برابر شغلی (EEOC)
و
دفتر حقوق مدنی وزارت دادگستری، دفتر مشاوره ویژه برای بی عدالتی های شغلی مرتبط با مهاجرت (OSC)

می دانید به کجا مراجعه کنید؟

تعدادی قانون فدرال وجود دارد که از حقوق متقاضیان کار و کارگران در برابر تبعیض های شغلی دفاع می کند. این قوانین توسط ادارات فدرال به اجرا در می آید که مسئول تحقیقات در زمینه این تبعیض ها هستند.

افراد اغلب نمی دانند وقتیقربانی تبعیض شغلی شده اند باید به کجا مراجعه کنند؛ ادارات مختلفی بر حسب نوع تبعیض یا اندازه شرکت کارفرما برای رسیدگی به این امر وجود دارد.  این بروشور شما را راهنمایی می کند که زمانی که احساس کردید قربانی تبعیض شغلی واقع شده اید به کدام اداره مراجعه کنید.

تبعیض بر اساس ملیت مبدا

تبعیض بر اساس ملیت مبدا چیست؟

این تبعیض زمانی رخ می دهد که کارفرمای شما، بر اساس کشور محل تولد شما یا والدین یا اجداد شما (موجود یا گذشته) ، یا قومیت و در برخی موارد بر مبنای لهجه یا توانایی شما در صحبت کردن به زبان انگلیسی، رفتار متفاوتی با شما در پیش می گیرد.

نمونه ای از تبعیض بر اساس ملیت مبدا،زمانی است که کارفرمایی فقط کارگرانی را استخدام می کند که زبان مادری آن ها انگلیسی است، بدون توجه به اینکه آیا لهجه آن ها در بازده  کارشان اثر دارد یا نه.

برای شکایت از تبعیض بر اساس ملیت مبدا به کدام اداره باید مراجعه کنم؟

اگر کارفرمای شما حداقل 15 کارگر  در کل شرکت خود دارد (نه تنها در مکانی که شما کار می کنید) باید شکایت خود را به EEOC ارائه دهید. می توانید با شماره 1-800-669-4000 تماس بگیرید یا به آدرس اینترنتی www.eeoc.gov/field مراجعه کنید تا آدرس دفتر محلی خود را پیدا کنید.

اگر کارفرمای شما بین 4 تا 14 کارگر  در کل شرکت خود داردباید شکایت خود را به OSC ارائه دهید.  برای تماس با خطوط تلفنی OSC با شماره  1-800-255-7688 تماس بگیرید تا سئوالات خود را در باره حقوق خود بپرسید یا به وب سایت OSC به آدرس   www.justice.gov/crt/about/osc مراجعه کنید.

تبعیض بر اساس وضعیت شهروندی

تبعیض بر اساس وضعیت شهروندی چیست؟

این تبعیض زمانی رخ می دهد که کارفرمای شما، بر اساس اینکه شما شهروند آمریکا هستید یا نه، یا به دلیل اینکه به رده خاصی از مهاجرین تعلق دارید، رفتار متفاوتی با شما در پیش می گیرد.

یک نمونه از تبعیض بر اساس وضعیت شهروندی زمانی است که کارفرمایان فقط افراد دارای روادید H1-B را استخدام می کنند.

برای شکایت از تبعیض بر اساس وضعیت شهروندی به کدام اداره باید مراجعه کنم؟

اگر کارفرمای شما حداقل 4  کارگر  در کل شرکت خود دارد باید شکایت خود را به OSC ارائه دهید.

برای تماس با خطوط تلفنی OSC با شماره  1-800-255-7688 تماس بگیرید تا سئوالات خود را در باره حقوق خود بپرسید یا به وب سایت OSC به آدرس www.justice.gov/crt/about/osc مراجعه کنید.

تبعیض در فورم >I-9 یا"E-Verify" (تائید الکترونیکی)- سوء استفاده از سند

سوء استفاده از سند چیست؟

سوء استفاده از سند به این معنی است که کارفرما، هنگام بررسی صلاحیت فردی برای استخدام، اسنادی بیشتر یا متفاوت از اسناد مندرج در قوانین فدرال را طلب می کند و یا سندهای معتبر را رد می کند و خواهان سند خاصی، مربوط به وضعیت شهروندی یا ملیت مبدا فرد می شود.  سوء استفاده همچنین زمانی اتفاق می افتد که کارفرمای شما در استفاده از فورم   تائید الکترونیکی تبعیض قائل می شود.

یک نمونه از سوء استفاده از سند،زمانی است که در زمان استخدام شما گواهینامه رانندگی و کارت بیمه اجتماعی خود را نشان می دهید ولی کارفرما از شما کارت اقامت دائم (گرین کارت) را می خواهد. 

برای شکایت از تبعیض بر اساس سوء استفاده از سند به کدام اداره باید مراجعه کنم؟

اگر کارفرمای شما حداقل 4  کارگردر کل شرکت خود داشته باشد باید شکایت خود را به OSC ارائه دهید.

برای تماس با خطوط تلفنی OSC با شماره  1-800-255-7688 تماس بگیرید تا سئوالات خود را در باره حقوق خود بپرسید یا به وب سایت OSC به آدرس www.justice.gov/crt/about/osc مراجعه کنید.

باز هم بیشتراز شمادفاع می کنیم!

بر اساس قوانین فدرال شما برای استخدام از تبعیض شغلی بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، ناتوانی، مذهب، سن (بیش از 40 سال)، و اطلاعات ژنتیکی (که شامل سوابق پزشکی خانوادگی هم می شود) و همچنین انتقام برای شکایت در باره تبعیض یا شرکت در فعالیت های حفاظت شده، مصون هستید.

اگر کارفرمای شما حداقل 15 کارگر[1]  در کل شرکت خود دارد (نه تنها در مکانی که شما کار می کنید) باید شکایت خود را به EEOC ارائه دهید.  می توانید با شماره 1-800-669-4000 تماس بگیرید یا به آدرس اینترنتی www.eeoc.gov/field مراجعه کنید تا آدرس دفتر محلی خود را پیدا کنید.

برخی از ایالت ها قوانین خاص خود را دارند که متقاضیان و کارمندان را در برابر تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، ناتوانی، مذهب، سن (کمتر یا بیشتر از 40 سال)، گرایشات جنسی، وضعیت شهروندی، ملیت مبدا، و وضعیت خانوادگی و سایر موارد مصون می دارد.  این قوانین در مواردی شامل حال شرکت های با کمتر از 15 کارمند نیز می شود. 

در برخی مکان ها می توانید با شماره 311 تماس بگیرید تا اطلاعاتی در باره قوانین محلی حقوق بشر یا ضوابط استخدام عادلانه که در زمینه برقراری قوانین ضد تبعیض وجود دارد، کسب کنید. همچنین می توانید با مراجعه به اینترنت این اطلاعات را به صورت آنلاین کسب کنید.

محدودیت زمانی

اگر فکر می کنید که قربانی تبعیض شغلی شده اید، حتما باید فورا تقاضای کمک کنید زیرا برای شکایت در این مورد زمان محدودی وجود دارد.  در برخی از قوانین یک مهلت 180 روزه برای تشکیل پرونده شکایت در نظر گرفته شده است و پس از این مدت حق شکایت از شما صلب می شود!

برای پرسش در باره حقوق شغلی خود با OSC با شماره تلفن 1-800-255-7688 تماس بگیرید.   این خط تلفنی از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر آماده پاسخگویی است و به صورت فوری پاسخگوی سئوالات شماست. اگر مایل باشید، تماس شما بصورت ناشناس، بدون ذکر نام، انجام می شود. خدمات ترجمه نیز موجود است.

شما همچنین می توانید با  EEOC با شماره  1-800-669-4000 نیز تماس بگیرید.  این خط تلفنی از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 7 صبح تا 8 بعد از ظهر آماده پاسخگویی است.  خدمات ترجمه نیز موجود است. 

اگر مطمئن نیستید با کدام اداره تماس بگیرید، با هر کدام از شماره های فوق را که مایل هستید تماس بگیرید و ما به شما در مراجعه به اداره مناسب کمک خواهیم کرد.


[1] برای تبعیض بر اساس سن، کارفرمای شما باید حداقل 20 کارمند در کل شرکت خود داشته باشد.