Breadcrumb

  1. Home
  2. اسناد فارسی
  3. آزار و اذیت جنسی

آزار و اذیت جنسی

آزار و اذیت یک شخص (متقاضی یا کارمند) به‌دلیل جنسیت آن شخص غیرقانونی است. آزار و اذیت می‌تواند شامل «آزار و اذیت جنسی» یا تعرضات جنسی ناخواسته، درخواست مساعدت جنسی و سایر آزار و اذیت‌های کلامی یا فیزیکی با ماهیت جنسی باشد.

با این حال، آزار و اذیت لزوما ماهیت جنسی ندارد و می‌تواند شامل اظهارات توهین‌آمیز درباره جنسیت فرد باشد. مثلاً، آزار و اذیت یک زن با اظهار نظرهای توهین‌آمیز کلی در مورد زنان غیرقانونی است.

هم قربانی و هم آزاردهنده می‌توانند زن یا مرد باشند و قربانی و آزاردهنده ممکن است هم‌جنس باشند.

اگرچه قانون شوخی‌های جنسی ساده، اظهارنظر های بداهه یا حوادث یکباره را که خیلی جدی نیستند ممنوع نمی‌کند، اما آزار و اذیت زمانی غیرقانونی است که به قدری مکرر یا شدید باشد که محیط کاری خصمانه یا توهین‌آمیز ایجاد کند یا منجر به تصمیم نامطلوب شغلی شود (مانند اخراج یا تنزل مقام قربانی).

آزاردهنده می تواند مدیر قربانی، مدیر در حوزه‌ای دیگر، همکار یا شخصی که کارمندِ کارفرما نیست، مانند مراجعه‌کننده یا مشتری، باشد.