Please be advised that the EEOC’s 1-800-669-4000 information number is currently undergoing maintenance.  As a result, some callers may be experiencing difficulties connecting to the EEOC when using this toll free number.  We are working to resolve the issues.  In the event any member of the public is experiencing difficulties reaching the EEOC through the 1-800-669-4000 number during this maintenance period, you may contact the EEOC at info@eeoc.gov for assistance.  We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.

Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Quấy Rối Tình Dục

Quấy Rối Tình Dục

Quấy rối ai đó (người xin việc hoặc nhân viên) vì giới tính của người đó là trái pháp luật. Quấy rối có thể bao gồm “quấy rối tình dục” hoặc mời gọi tình dục không mong muốn, đề nghị cho phép quan hệ tình dục và quấy rối về tính dục thông qua lời nói hoặc hành động cơ thể.

Tuy nhiên, quấy rối không nhất thiết phải về tính dục, mà có thể bao gồm những nhận xét mang tính xúc phạm giới tính của một ai đó. Ví dụ, quấy rối một người phụ nữ bằng những nhận xét mang tính xúc phạm về phụ nữ nói chung là hành vi trái pháp luật.

Cả nạn nhân lẫn người quấy rối có thể đều là nam hoặc nữ, và nạn nhân và người quấy rối có thể cùng giới.

Mặc dù luật không cấm hành vi trêu chọc đơn giản, những nhận xét lấc cấc, hoặc những sự cố xảy ra một lần mà không quá nghiêm trọng, nhưng hành vi quấy rối là trái pháp luật khi nó diễn ra quá thường xuyên hoặc nghiêm trọng đến mức tạo ra môi trường làm việc thù địch hoặc có tính xúc phạm hoặc khi dẫn đến quyết định việc làm bất lợi (chẳng hạn nạn nhân bị sa thải hoặc giáng chức).

Người quấy rối có thể là người giám sát của nạn nhân, người giám sát ở một khu vực khác, đồng nghiệp, hoặc ai đó không phải là nhân viên của chủ lao động, chẳng hạn khách hàng đối tác hoặc khách hàng mua sản phẩm.

Phạm Vi Điều Chỉnh đối với Chủ Lao Động

15 nhân viên trở lên

 

Giới Hạn Thời Gian

180 ngày để nộp cáo buộc
(có thể được gia hạn theo luật tiểu bang)

Nhân viên liên bang có 45 ngày để liên hệ với tư vấn viên của EEO