Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Phân Biệt Đối Xử Về Thông Tin Di Truyền

Phân Biệt Đối Xử Về Thông Tin Di Truyền

Đề Mục II của Đạo Luật Không Phân Biệt Đối Xử dựa trên Thông Tin Di Truyền (Genetic Information Nondiscrimination Act, GINA) năm 2008, trong đó cấm phân biệt đối xử dựa trên thông tin di truyền trong việc làm, có hiệu lực vào ngày 21 tháng Mười Một, 2009.

Theo Đề Mục II của GINA, phân biệt đối xử với nhân viên hoặc người xin việc dựa trên thông tin di truyền của họ là bất hợp pháp. Đề Mục II của GINA cấm sử dụng thông tin di truyền trong việc ra quyết định về việc làm, hạn chế chủ lao động và các thực thể khác chịu sự điều chỉnh của Đề Mục II (các cơ quan giới thiệu việc làm, tổ chức lao động và các chương trình học nghề và đào tạo quản lý lao động liên kết - được gọi là “các thực thể chịu sự điều chỉnh của luật”) yêu cầu, bắt buộc hoặc mua thông tin di truyền, và giới hạn nghiêm ngặt việc tiết lộ thông tin di truyền.

EEOC thực thi Đề Mục II của GINA (xử lý hành vi phân biệt đối xử dựa trên thông tin di truyền trong việc làm). Bộ Lao Động, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh và Bộ Tài Chính chịu trách nhiệm ban hành các quy định cho Đề Mục I của GINA, chương này giải quyết việc sử dụng thông tin di truyền trong bảo hiểm y tế.

Định nghĩa về “Thông Tin Di Truyền”

Thông tin di truyền bao gồm thông tin về các xét nghiệm di truyền của một cá nhân và các xét nghiệm di truyền của thành viên gia đình cá nhân đó, cũng như thông tin về biểu hiện bệnh hoặc rối loạn trong các thành viên gia đình của cá nhân đó (tức là bệnh sử gia đình). Bệnh sử gia đình đã được bao hàm trong định nghĩa về thông tin di truyền vì nó thường được sử dụng để xác định ai đó có nguy cơ cao bị bệnh, rối loạn, hoặc bệnh lý trong tương lai hay không. Thông tin di truyền cũng bao gồm yêu cầu của một cá nhân về, hoặc nhận, dịch vụ di truyền, hoặc tham gia của cá nhân hoặc thành viên gia đình của cá nhân đó vào nghiên cứu lâm sàng có các dịch vụ di truyền, và thông tin di truyền của bào thai mà một cá nhân đang mang hoặc của phụ nữ mang thai là thành viên gia đình của cá nhân đó và thông tin di truyền của bất kỳ phôi thai nào mà cá nhân hoặc thành viên gia đình lưu giữ hợp pháp bằng công nghệ hỗ trợ sinh sản.

Phân Biệt Đối Xử Vì Thông Tin Di Truyền

Luật cấm phân biệt đối xử dựa trên thông tin di truyền khi nó đi vào mọi khía cạnh của việc làm, bao gồm tuyển dụng, sa thải, tiền lương, giao việc, thăng chức, đình chỉ, đào tạo, quyền lợi bổ sung, hoặc bất kỳ điều khoản hay điều kiện làm việc nào khác. Chủ lao động có thể không bao giờ được sử dụng thông tin di truyền để ra quyết định việc làm vì thông tin di truyền không liên quan đến khả năng làm hiện thời của một cá nhân.

Quấy Rối Vì Thông Tin Di Truyền

Theo GINA, quấy rối một người vì thông tin di truyền của người đó là bất hợp pháp. Quấy rối có thể bao gồm, ví dụ, đưa ra nhận xét xúc phạm hoặc sỉ nhục về thông tin di truyền của nhân viên hoặc người xin việc, hoặc về thông tin di truyền của một người thân của nhân viên hoặc người xin việc. Mặc dù luật không cấm hành vi trêu chọc đơn giản, những nhận xét lấc cấc, hoặc những sự cố xảy ra một lần mà không quá nghiêm trọng, nhưng hành vi quấy rối là trái pháp luật khi nó diễn ra quá nghiêm trọng hoặc lan tỏa đến mức tạo ra môi trường làm việc thù địch hoặc có tính xúc phạm hoặc khi dẫn đến quyết định việc làm bất lợi (chẳng hạn nạn nhân bị sa thải hoặc giáng chức). Người quấy rối có thể là người giám sát của nạn nhân, người giám sát ở một khu vực làm việc khác, đồng nghiệp, hoặc ai đó không phải là nhân viên, chẳng hạn khách hàng đối tác hoặc khách hàng mua sản phẩm.

Trả Thù

Theo GINA, sẽ là bất hợp pháp nếu sa thải, giáng chức, quấy rối, hoặc “trả thù” bằng hình thức khác với người xin việc hoặc nhân viên vì đã nộp cáo buộc về phân biệt đối xử, tham gia kiện tụng về phân biệt đối xử (chẳng hạn điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử), hoặc phản đối phân biệt đối xử theo cách khác.

Quy Tắc Chống Thu Nhận Thông Tin Di Truyền

Thường sẽ là bất hợp pháp nếu một thực thể chịu sự điều chỉnh của luật thu thập thông tin di truyền. Có sáu ngoại lệ hẹp cho việc cấm này:

  • Thu nhận thông tin di truyền một cách vô ý không vi phạm GINA, chẳng hạn trong các tình huống người quản lý hoặc người giám sát nghe lỏm được ai đó nói chuyện về bệnh của thành viên gia đình.
  • Thông tin di truyền (chẳng hạn bệnh sử gia đình) có thể được thu nhận như một phần của dịch vụ sức khỏe hoặc di truyền, bao gồm các chương trình chăm sóc sức khỏe, do chủ lao động cung cấp trên cơ sở tự nguyện, nếu đáp ứng một số yêu cầu cụ thể.
  • Bệnh sử gia đình có thể được thu nhận như một phần của quy trình chứng nhận cho nghỉ phép theo FMLA (hoặc nghỉ phép theo luật tương tự của tiểu bang hoặc địa phương hoặc theo chính sách của chủ lao động), khi một nhân viên xin nghỉ phép để chăm sóc thành viên gia đình bị bệnh nặng.
  • Thông tin di truyền có thể được thu nhận thông qua các tài liệu thương mại và công khai sẵn có như báo, với điều kiện là chủ lao động không tìm kiếm những nguồn đó với ý định tìm thông tin di truyền hoặc tiếp cận các nguồn mà từ đó họ có thể thu nhận thông tin di truyền (chẳng hạn các trang web và nhóm thảo luận trực tuyến tập trung vào các vấn đề như xét nghiệm di truyền của các cá nhân và phân biệt đối xử vì thông tin di truyền).
  • Thông tin di truyền có thể được thu nhận thông qua chương trình giám sát di truyền, chương trình này giám sát tác động sinh học của các chất độc tại nơi làm việc mà luật yêu cầu giám sát hoặc, dưới những điều kiện được xác định một cách thận trọng, trong đó chương trình là tự nguyện.
  • Chủ lao động tham gia xét nghiệm DNA vì phục đích thực thi pháp luật với tư cách là phòng thí nghiệm pháp lý hoặc vì mục đích nhận diện các bộ phận còn lại của người được phép thu nhận thông tin di truyền của nhân viên, nhưng thông tin di truyền đó chỉ có thể được sử dụng để phân tích các chỉ dấu DNA nhằm quản lý chất lượng để phát hiện nhiễm bẩn mẫu.

Bảo Mật Thông Tin Di Truyền

Cũng là bất hợp pháp nếu một thực thể chịu sự điều chỉnh của luật tiết lộ thông tin di truyền của người xin việc, nhân viên hoặc thành viên. Các thực thể chịu sự điều chỉnh của luật phải bảo mật thông tin di truyền và lưu trong hồ sơ y tế riêng biệt. (Có thể cất giữ thông tin di truyền trong cùng hồ sơ với các thông tin y tế khác tuân theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật.) Có những ngoại lệ hạn chế đối với quy tắc không tiết lộ này, chẳng hạn ngoại lệ cho phép tiết lộ thông tin di truyền liên quan cho quan chức chính phủ đang điều tra việc tuân thủ Đề Mục II của GINA và cho phép tiết lộ theo lệnh của tòa án.

Phạm Vi Điều Chỉnh đối với Chủ Lao Động

15 nhân viên trở lên

 

Giới Hạn Thời Gian

180 ngày để nộp cáo buộc
(có thể được gia hạn theo luật tiểu bang)

Nhân viên liên bang có 45 ngày để liên hệ với tư vấn viên của EEO

 

 

"EEO là Luật"

EEOC đã sửa áp phích "EEO là Luật" để bổ sung thông tin về GINA và các thay đổi khác trong luật phân biệt đối xử về việc làm của liên bang.

Đặt hoặc in Áp phích này