Breadcrumb

 1. Home
 2. Thông tin bằng tiếng Việt
 3. Tài liệu Thông Tin: Việc tiếp cận Cơ sở vật chất/Phòng tắm và Nhận dạng Phái tính

Tài liệu Thông Tin: Việc tiếp cận Cơ sở vật chất/Phòng tắm và Nhận dạng Phái tính

Khái quát

 • Thuật ngữ “chuyển giới” nói đến những người mà nhân dạng phái tính và/hoặc cách thể hiện phái tính của họ thì khác với giới tính mà được chỉ định cho họ khi sinh ra (ví dụ như, giới tính được liệt kê trên bản gốc giấy khai sinh). Thuật ngữ phụ nữ chuyển giới điển hình được sử dụng để nói đến một người nào đó mà đã được chỉ định giới tính là nam khi sinh ra nhưng nhận diện bản thân như là một người nữ. Tương tự, thuật ngữ đàn ông chuyển giới điển hình được sử dụng để nói đến một người nào đó mà đã được chỉ định giới tính là nữ khi sinh ra nhưng nhận diện bản thân như là một người nam. Một người không cần phải trải qua bất kỳ thủ tục y tế nào để được xem như là một người đàn ông chuyển giới hoặc là một người phụ nữ chuyển giới.

Đề mục VII của Đạo luật về Quyền Dân sự năm 1964 và Các cá nhân Chuyển giới

 • Ngoài các luật liên bang khác, EEOC áp dụng thi hành Đề mục VII của Đạo luật về Quyền Dân sự năm 1964, mà cấm việc phân biệt đối xử trong công việc dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo và giới tính (bao gồm mang thai, nhân dạng phái tính, và xu hướng tính dục). Đề mục VII áp dụng cho các chủ thuê lao động khối tư nhân và thuộc chính quyền tiểu bang và địa phương mà có từ 15 nhân viên trở lên, cũng như các cơ quan liên bang với vai trò như là các thủ thuê lao động. Giống như mọi điều khoản không phân biệt đối xử, những sự bảo vệ này đề cập đến hành vi tại nơi làm việc, không phải niềm tin cá nhân. Do đó, những sự bảo vệ này không yêu cầu bất kỳ nhân viên nào phải thay đổi niềm tin. Đúng hơn, những sự bảo vệ này tìm cách đảm bảo sự đối xử thích hợp tại nơi làm việc để sao cho tất cả các nhân viên có thể thực hiện các công việc của họ mà không bị phân biệt đối xử. Luật đối lập của tiểu bang hoặc địa phương thì không phải là một sự biện hộ theo Đề mục VII. 42 U.S.C. § 2000e-7.
 • Những lời than phiền về việc phân biệt đối xử trong công việc bởi những người xin việc hoặc nhân viên thuộc khu vực liên bang sẽ được xử lý bởi cơ quan có can hệ đến, nhưng có thể được tiếp nối bởi một kháng cáo đến cho EEOC về quyết định của cơ quan này, mà có thể ra lệnh cho cơ quan này cung cấp sự cứu viện nếu thấy có sự phân biệt đối xử. Trái lại, các cáo buộc mà buộc tội phân biệt đối xử bởi một chủ thuê lao động thuộc chính quyền tiểu bang hoặc địa phương hoặc khối tư nhân sẽ được gửi trực tiếp với EEOC cho việc điều tra và, nếu có thể, hòa giải tự nguyện; EEOC không thể thu xếp sự cứu viện trong những sự vụ như vậy, nhưng trong một số trường hợp có thể theo đuổi việc tố tụng.
 • Trong vụ kiện giữa Bostock và Quận Clayton, tiểu bang Georgia, Số. 17-1618 (S. Ct. ngày 15 tháng 6 năm 2020), tòa Thượng thẩm đã phán quyết rằng việc phân biệt đối xử dựa trên tình trạng chuyển giới là việc phân biệt đối xử về giới tính mà vi phạm Đề mục VII.
 • Trong vụ kiện giữa Lusardi và Bộ Lục quân Hoa Kỳ, Kháng cáo EEOC Số 0120133395, 2015 WL 1607756 (Ngày 27 tháng 3 năm 2015), một kháng cáo đối với khu vực liên bang, EEOC đã kết luận rằng:
  1. một cơ quan liên bang đã chối bỏ việc tiếp cận bình đẳng của một nhân viên đối với một phòng tắm/cơ sở vật chất chung tương ứng với nhân dạng phái tính của người nhân viên mà bị phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính;
  2. cơ quan đã không thể ước định quyền này lên người nhân viên mà đã trải qua hoặc cung cấp bằng chứng của việc phẫu thuật hoặc bất kỳ thủ tục y tế nào khác; và
  3. cơ quan đã không thể tránh được yêu cầu cung cấp việc tiếp cận bình đẳng đối với một phòng tắm/cơ sở vật chất chung bằng cách thay vào đó hạn chế một nhân viên chuyển giới là chỉ sử dụng nhà vệ sinh cho 1 người (mặc dù chủ thuê lao động có thể làm cho một nhà vệ sinh cho 1 người trở nên khả dụng cho tất cả nhân viên mà có thể chọn sử dụng nhà vệ sinh này).

Để biết Thêm Thông tin …

Điều cần Làm nếu Quý vị Nghĩ rằng Quý vị Đã Bị Phân biệt đối xử

 • Nếu quý vị tin rằng quý vị đã bị phân biệt đối xử, quý vị có thể hành động để bảo vệ các quyền của quý vị theo Đề mục VII bằng cách gửi một lời than phiền:

  Các nhân viên thuộc khu vực tư nhân và thuộc chính quyền tiểu bang/địa phương có thể gửi một cáo buộc phân biệt đối xử bằng cách liên hệ với EEOC theo số điện thoại 1-800-669-4000 hoặc truy cập vào https://www.eeoc.gov/vi/cach-nop-cao-buoc-phan-biet-doi-xu-ve-viec-lam.

  Các nhân viên chính quyền liên bang có thể khởi động quy trình than phiền bằng cách liên hệ với một cố vấn về EEO tại cơ quan của quý vị; nhiều thông tin hơn thì sẵn có tại địa chỉ https://www.eeoc.gov/federal-sector/overview-federal-sector-eeo-complaint-process.