Breadcrumb

 1. Home
 2. Thông tin bằng tiếng Việt
 3. Trả Thù

Trả Thù

Trả Thù: Những Cân Nhắc dành cho Người Quản Lý Cơ Quan Liên Bang

Trả thù là cơ sở phân biệt đối xử bị cáo buộc thường xuyên nhất trong khu vực liên bang và là phát hiện về phân biệt đối xử thường gặp nhất trong các trường hợp thuộc khu vực liên bang. Trong khi EEOC nỗ lực giải quyết vấn đề này, quý vị vẫn có thể giúp sức.

Tìm hiểu thêm về những yếu tố tạo nên trả thù, lý do xảy ra và cách phòng ngừa. Bài báo do nhân viên EEOC viết đăng trên số báo mùa hè 2015 về Người Quản Lý Liên Bang.

Luật EEO cấm phạt người xin việc hoặc nhân viên vì đòi quyền lợi không được phân biệt đối xử về việc làm, gồm cả quấy rối. Việc đòi hỏi những quyền theo EEO này được gọi là “hoạt động được bảo vệ”, và nó có nhiều hình thức. Ví dụ: sẽ là bất hợp pháp nếu trả thù người xin việc hoặc nhân viên vì:

 • nộp hoặc làm chứng trong một cáo buộc, khiếu nại, điều tra hoặc kiện tụng theo EEO
 • báo cho người quản lý hoặc cấp trên về hành vi phân biệt đối xử trong việc làm, gồm cả quấy rối
 • trả lời câu hỏi trong thời gian điều tra hành vi quấy rối bị cáo buộc
 • từ chối tuân lệnh dẫn đến phân biệt đối xử
 • kháng cự mời gọi tình dục, hoặc can thiệp để bảo vệ người khác
 • yêu cầu cung cấp tiện nghi vì tình trạng khuyết tật hoặc để thực hành tôn giáo
 • hỏi người quản lý hoặc đồng nghiệp về thông tin tiền lương để tiết lộ tiền lương có tính phân biệt đối xử tiềm tàng.

Trong mọi hoàn cảnh, quý vị được bảo vệ khỏi hành vi trả thù nếu tham gia vào quá trình khiếu nại. Các hành động khác để phản đối phân biệt đối xử cũng được bảo vệ với điều kiện nhân viên thực hiện hành động dựa trên niềm tin hợp lý rằng có điều gì đó tại nơi làm việc có thể vi phạm luật EEO, ngay cả khi người này không sử dụng thuật ngữ pháp lý để mô tả việc đó.

Tuy nhiên, việc tham gia hoạt động trong phạm vi điều chỉnh của EEO không miễn cho nhân viên mọi hình thức kỷ luật hoặc sa thải. Chủ lao động được tự do kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng với người lao động nếu lý do kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng đó không phải là động cơ trả thù hoặc phân biệt đối xử. Tuy nhiên, chủ lao động không được phép làm gì để đáp trả hoạt động theo EEO mà sẽ cản trở ai đó kháng cự lại hoặc khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử trong tương lai.

Ví dụ: tùy thuộc vào thực tế, đó có thể là hành vi trả thù nếu chủ lao động hành động vì hoạt động EEO của nhân viên để:

 • khiển trách nhân viên hoặc đưa ra đánh giá hiệu quả thấp hơn so với thực tế;
 • chuyển nhân viên đến vị trí mà nhân viên ít mong muốn hơn;
 • có hành vi lăng mạ bằng lời nói hoặc biểu hiện cơ thể;
 • đe dọa báo cáo, hoặc thực tế là gửi báo cáo tới các cơ quan chính quyền (chẳng hạn báo cáo tình trạng di trú hoặc liên hệ với cảnh sát);
 • tăng cường kiểm tra;
 • tung tin đồn sai sự thật, đối xử với thành viên gia đình một cách tiêu cực (ví dụ, hủy hợp đồng với vợ/chồng người đó); hoặc
 • gây nhiều khó khăn hơn cho công việc của người đó (ví dụ: phạt nhân viên vì khiếu nại EEO bằng cách cố ý thay đổi lịch làm việc để gây xung đột với trách nhiệm đối với gia đình của người đó).

Để biết thêm thông tin, xem phần Hỏi và Đáp: Hướng Dẫn Thi Hành Về Trả Thù và Các Vấn Đề Liên Quan.

Phạm Vi Điều Chỉnh đối với Chủ Lao Động

Từ 15 nhân viên trở lên, chủ lao động chịu sự điều chỉnh của Đề Mục VII và ADA

Từ 20 nhân viên trở lên, chủ lao động chịu sự điều chỉnh của ADEA

Thực tế, tất cả các chủ lao động đều chịu sự điều chỉnh của EPA

 

Giới Hạn Thời Gian

180 ngày để nộp cáo buộc
(có thể được gia hạn theo luật tiểu bang)

Nhân viên liên bang có 45 ngày để liên hệ với tư vấn viên của EEO