Breadcrumb

 1. Home
 2. Thông tin bằng tiếng Việt
 3. Loạt nội dung Nắm được Sự thật: Hòa giải

Loạt nội dung Nắm được Sự thật: Hòa giải

Hòa giải là một hình thức của Phương thức giải quyết Tranh chấp Thay thế (ADR) mà đã được Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ (EEOC) đề nghị như là một phương án thay thế cho quy trình điều tra và tố tụng truyền thống. Hòa giải là một quy trình không chính thức mà trong đó một bên thứ ba trung lập sẽ giúp đỡ các bên đối lập đạt được một phương thức giải quyết tự nguyện, được thương lượng về một cáo buộc phân biệt đối xử. Hòa giải cho các bên cơ hội để thảo luận về các vấn đề được nêu lên trong cáo buộc, làm sáng tỏ những hiểu lầm, xác định các mối quan tâm hoặc các mối bận tâm ẩn bên dưới, tìm ra các khu vực thỏa thuận và, sau cùng, để kết hợp chặt chẽ các khu vực thỏa thuận đó vào thành các giải pháp. Một người điều đình không áp đặt một quyết định lên các bên. Thay vào đó, người điều đình giúp các bên đồng ý về một phương thức giải quyết mà đôi bên cùng chấp nhận được.

Hòa giải Hoạt động Như thế nào

Một người đại diện của EEOC sẽ liên hệ với nhân viên và chủ thuê lao động mà băn khoăn về việc họ tham gia vào chương trình. Nếu cả hai bên đồng ý, một buổi hòa giải, mà được tiến hành bởi một người điều đình được đào tạo và có kinh nghiệm, sẽ được xếp lịch. Trong khi không cần thiết phải có một luật sư hoặc sự đại diện khác để tham gia vào Chương trình Hòa giải của EEOC, một trong hai bên có thể lựa chọn làm như vậy. Việc quan trọng là những người tham dự buổi hòa giải phải có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Nếu hòa giải không thành công, cáo buộc sẽ được điều tra giống như bất kỳ cáo buộc nào khác.

Những lợi thế của Hòa giải

MIỄN PHÍ

 • Hòa giải thì sẵn có miễn phí cho các bên.

CÔNG BẰNG VÀ TRUNG LẬP

 • Các bên có một tiếng nói bình đẳng trong quy trình và quyết định các điều khoản dàn xếp, chứ không phải người điều đình. Trong quy trình này thì không có việc xác định là có tội hoặc vô tội.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC

 • Hòa giải thường xảy ra ở đầu quy trình cáo buộc, và nhiều cuộc hòa giải được hoàn tất trong một buổi gặp. Sự đại diện về pháp lý hoặc khác thì là tự chọn nhưng không được yêu cầu.

BẢO MẬT

 • Tất cả các bên sẽ ký một thỏa thuận bảo mật. Thông tin được tiết lộ trong khi hoà giải sẽ không được để lộ cho bất kỳ ai, bao gồm các nhân viên điều tra hoặc pháp lý khác của EEOC.

TRÁNH ĐƯỢC VIỆC TỐ TỤNG

 • CÓ THỂ tránh được việc tố tụng dài hơi. Hòa giải tốn ít chi phí hơn một vụ kiện tụng và tránh được sự không chắc chắn về kết quả của tòa.

BỒI DƯỠNG SỰ HỢP TÁC

 • Hòa giải bồi dưỡng một phương pháp tiếp cận mang tính giải quyết vấn đề cho các lời than phiền và tình trạng chia rẽ tại nơi làm việc đã được giảm thiểu. Với sự điều tra, ngay cả khi cáo buộc bị EEOC bác bỏ, các vấn đề ẩn bên dưới có thể vẫn giữ nguyên, làm ảnh hướng đến những người khác trong lực lượng lao động và nhân viên nhân sự.

CẢI THIỆN VIỆC GIAO TIẾP

 • Hòa giải cung cấp một môi trường trung lập và bảo mật, nơi mà cả hai bên có thể thảo luận một cách cởi mở về quan điểm của họ cho tranh chấp ẩn bên dưới.

PHÁT HIỆN CÁC VẤN ĐỀ THỰC SỰ TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA QUÝ VỊ

 • Các bên chia sẻ thông tin, mà có thể dẫn đến sự hiểu biết thấu đáo hơn về các vấn đề ảnh hưởng đến nơi làm việc.

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH QUÝ VỊ

 • Một bên thứ ba trung lập sẽ giúp đỡ các bên trong việc đạt được một phương thức giải quyết tự nguyện, đôi bên cùng có lợi. Hòa giải có thể giải quyết tất cả các vấn đề mà là quan trọng cho các bên, chứ không chỉ là tranh chấp pháp lý ẩn bên dưới.

MỌI NGƯỜI ĐỀU THẮNG CUỘC

 • Một khảo sát độc lập đã cho thấy rằng 96% trên tổng số bị đơn và 91% trên tổng số các bên cáo buộc mà đã sử dụng hòa giải sẽ sử dụng lại hòa giải nếu được đề nghị.

Điều mà Các chủ thuê lao động Cho biết

“Một khi chủ thuê lao động vượt qua được câu chuyện thần thoại là “Nếu chúng tôi đã không làm bất kỳ điều gì sai, thì chúng tôi không cần phải đi hòa giải” và quyết định tham gia, các vấn đề thực sự trong việc tranh chấp trở nên rõ ràng. Thông qua hòa giải, chúng tôi đã có cơ hội chủ động giải quyết các vấn đề và tránh được các cáo buộc tiềm năng trong tương lai. Chúng tôi đã thấy số lượng các cáo buộc chống lại chúng tôi mà được gửi với EEOC thực sự sụt giảm. Chúng tôi tin rằng việc chúng tôi tham gia vào hòa giải và lắng nghe các mối bận tâm của nhân viên đã đóng góp vào sự sụt giảm đó.”
Donna M. Gwin, Giám đốc Nhân Sự, Bộ phận Miền Đông, Safeway Inc. 

“Bất kể vấn đề là gì hoặc rằng vấn đề có giá trị theo Đề mục VII hay không, nếu vấn đề đang làm cạn kiệt các nguồn lực, đang làm tăng sự đắn đo trong tâm trí của nhân viên, hoặc đang có một tác động tiêu cực lên năng suất sản xuất, thì khi đó việc đưa vấn đề ra thảo luận, hòa giải vấn đề và giải quyết vấn đề thường là cách thông minh nhất và mau lẹ nhất để đảm bảo tính hiệu quả của lực lượng lao động.”
Linda I. Workman, Phó Chủ tịch, Tính hiệu quả của Lực lượng lao động, ConAgra Foods, Inc.

 

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ http://www.eeoc.gov hoặc liên hệ:
1-800-669-4000 (đàm thoại)

hoặc
1-800-669-6820 (TTY)