Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Quyền hợp pháp của bạn tại nơi làm việc khi bị nhiễm HIV, theo luật ADA

Quyền hợp pháp của bạn tại nơi làm việc khi bị nhiễm HIV, theo luật ADA

Nếu bạn bị nhiễm HIV hoặc AIDS, bạn có quyền riêng tư tại nơi làm việc, bạn được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xửquấy rối tại nơi làm việc vì tình trạng bệnh của bạn, và bạn có thể có quyền hợp pháp đối với những tiện nghi hợp lý sẽ có thể giúp bạn thực hiện công việc của mình. Tờ Thông tin này giải thích ngắn gọn các quyền này, được cung cấp theo Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA). Bạn cũng có thể có các quyền bổ sung theo các luật khác, chẳng hạn như Đạo luật Nghỉ phép vì lý do Gia đình và Y tế (FMLA) và các luật bảo hiểm y tế khác, không được thảo luận trong tờ thông tin này.

1. Tôi có được phép giữ kín tình trạng bệnh của mình không?

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể giữ kín tình trạng bệnh của mình. Thông thuờng, người sử dụng lao động không thể hỏi bạn liệu bạn có dương tính với HIV hay không, hoặc liệu bạn có bất kỳ tình trạng bệnh lý nào khác hay không trước khi đưa ra lời mời làm việc. Người sử dụng lao động được phép đặt câu hỏi về y tế trong bốn trường hợp:

  • Khi nơi sử dụng lao động đang tham gia vào họat động khẳng định cho người khuyết tật, trong trường hợp đó bạn có thể chọn nên hưởng ứng hay không.
  • Khi bạn yêu cầu một tiện nghi hợp lý (xem Câu hỏi 3).
  • Sau khi bạn nhận được lời mời làm việc, nhưng trước khi bắt đầu việc được tuyển dụng, miễn là mọi người tham gia vào cùng một loại công việc đều được hỏi những câu hỏi như nhau.
  • Tại nơi làm việc, khi có bằng chứng khách quan rằng bạn có thể không thực hiện được công việc của mình hoặc bạn có thể gây rủi ro nguy hiểm cho sự an toàn do tình trạng bệnh của mình. Chủ lao động của bạn không thể dựa vào những sự tưởng tượng hoặc sự rập khuôn về tình trạng bệnh của bạn để kết luận rằng bạn không thể thực hiện công việc của mình hoặc gây rủi ro nguy hiểm cho sự an toàn

Bạn cũng có thể cần thảo luận về tình trạng bệnh của mình để thiết lập sự hội đủ điều kiện nhận trợ cấp theo các luật khác, chẳng hạn như luật FMLA.

Nếu bạn cần nói về tình trạng bệnh của mình để trả lời một câu hỏi không liên quan đến y tế (ví dụ: nếu bạn được hỏi tại sao có những khoảng trống trong lý lịch của mình), bạn có thể chọn có trả lời hay không. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng nhà tuyển dụng có thể từ chối bạn vì bạn đã không trả lời câu hỏi hoặc vì nói dối. Nếu bạn nói về tình trạng bệnh của mình, chủ lao động không thể phân biệt đối xử với bạn (xem Câu hỏi 5) và họ phải bảo mật thông tin, kể cả với các đồng nghiệp. (Nếu bạn muốn thảo luận về tình trạng bệnh của mình với các đồng nghiệp, bạn có thể chọn làm như vậy.)

2. Điều gì xảy ra nếu Tình trạng bệnh có thể Ảnh hưởng đến việc thực hiện Công việc của Tôi?

Nếu việc thực hiện công việc của bạn có thể bị ảnh hưởng do nhiễm HIV, do tác dụng phụ của thuốc điều trị HIV hoặc một tình trạng y tế khác phát triển do HIV, bạn có thể được hưởng một tiện nghi điều chỉnh hợp lý mà việc này sẽ giúp giải quyết vấn đề.

Tiện nghi hợp lý là một số loại thay đổi trong cách thức thực hiện mọi việc mà bạn cần vì tình trạng khuyết tật. Các điều chỉnh hợp lý có thể bao gồm việc thay đổi lịch nghỉ giải lao và lịch làm việc (chẳng hạn như: thường xuyên nghỉ giải lao để nghỉ ngơi hoặc sử dụng nhà vệ sinh hoặc sửa đổi lịch làm việc để phù hợp với các cuộc hẹn khám bệnh), thay đổi phương pháp giám sát (ví dụ: hướng dẫn bằng văn bản từ người giám sát, người thường không cung cấp chúng), điều chỉnh dành cho người khiếm thị (ví dụ: kính lúp, phần mềm đọc màn hình và kính đọc tiêu chuẩn chất lượng tốt), trang bị văn phòng tiện dụng cho lao động, thời gian nghỉ không lương (ví dụ: để điều trị hoặc phục hồi sức khỏe), được phép làm việc tại nhà và được bố trí lại cho một vị trí còn trống nếu bạn không còn có thể làm công việc của bạn vì tình trạng bệnh của bạn. Đây chỉ là những ví dụ - bạn có thể tự do yêu cầu bất kỳ thay đổi nào mà bạn cần, do tình trạng bệnh của mình. Tuy nhiên, chủ lao động của bạn không phải loại bỏ các chức năng thiết yếu (là các nhiệm vụ cơ bản) trong công việc của bạn, cho phép bạn làm ít công việc hơn với cùng mức lương hoặc cho phép bạn làm công việc có chất lượng thấp hơn.

Vì chủ lao động không cần phải bào chữa cho việc thực hiện công việc kém hiệu quả, ngay cả khi nguyên nhân là do tình trạng sức khỏe hoặc do tác dụng phụ của thuốc, nên tốt hơn là nên yêu cầu một tiện nghi trước khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra hoặc khi điều này trở nên tồi tệ hơn.

3. Làm Thế Nào Để Tôi Có Được một Tiện nghi Hợp Lý?

Hãy Yêu cầu. Nói với người giám sát, người quản lý nhân sự hoặc người thích hợp khác rằng bạn cần thay đổi cách mà mọi việc thường được thực hiện vì tình trạng sức khỏe. Bạn có thể yêu cầu một tiện nghi bất cứ lúc nào. (Tuy nhiên, nhiều người chọn đợi ít nhất cho đến khi họ nhận được lời mời làm việc, vì rất khó để chứng minh sự phân biệt đối xử bất hợp pháp diễn ra trước khi nhận được lời mời làm việc.)

4. Điều Gì Sẽ Xảy Ra Sau Khi Tôi Yêu Cầu Một Tiện nghi Hợp Lý?

Chủ lao động của bạn có thể yêu cầu bạn viết yêu cầu bằng văn bản, mô tả tình trạng bệnh của bạn và tình trạng bệnh ảnh hưởng đến công việc của bạn như thế nào. Bạn cũng có thể được yêu cầu gửi thư từ bác sĩ của bạn chứng minh rằng bạn có một tình trạng y tế và bạn cần một tiện nghi. Nếu bạn không muốn nhà tuyển dụng biết chẩn đoán cụ thể bệnh của mình, bạn có thể cung cấp tài liệu mô tả tình trạng bệnh của mình một cách tổng quát hơn (ví dụ: bằng cách nêu rõ rằng bạn bị "rối loạn miễn dịch"). Bác sĩ cũng có thể sẽ được hỏi liệu những điều chỉnh tiện nghi hợp lý cụ thể có đáp ứng nhu cầu của bạn hay không.

Nếu một tiện nghi hợp lý sẽ giúp bạn thực hiện công việc của mình, chủ lao động phải cung cấp cho bạn một điều chỉnh trừ khi điều đó liên quan đến sự khó khăn hoặc chi phí đáng kể. Người sử dụng lao động không thể sa thải bạn một cách hợp pháp, hoặc từ chối thuê, hoặc không thăng chức cho bạn, vì bạn đã yêu cầu một tiện nghi  hợp lý, hoặc vì bạn cần một tiện nghi. Người sử dụng lao động cũng không thể tính phí cho bạn về chi phí tiện nghi. Tuy nhiên, nếu có nhiều hơn một tiện nghi trợ giúp phù hợp, chủ lao động của bạn có thể chọn tiện nghi nào sẽ cung cấp cho bạn.

5. Nếu Chủ lao động của tôi biết rằng tôi bị nhiễm HIV, tôi có thể bị sa thải không?

Người sử dụng lao động không được phép phân biệt đối xử với bạn chỉ vì bạn bị nhiễm HIV. Điều này bao gồm việc sa thải bạn, từ chối cho bạn nhận công việc hoặc từ chối thăng chức cho bạn và buộc bạn phải nghỉ phép.

Mặc dù người sử dụng lao động không bắt buộc phải giữ những nhân viên không có khả năng thực hiện công việc hoặc những người gây ra "mối đe dọa trực tiếp" đến sự an toàn (nguy cơ gây tổn hại đáng kể cho chính bạn hoặc người khác), nhưng họ không thể dựa vào những sư tưởng tượng hoặc sự rập khuôn về việc nhiễm HIV khi quyết định những gì bạn có thể làm một cách an toàn hoặc có hiệu quả. Trước khi chủ lao động có thể từ chối bạn dựa trên tình trạng bệnh của bạn, họ phải có bằng chứng khách quan rằng bạn không thể thực hiện nhiệm vụ công việc của mình hoặc bạn sẽ tạo ra rủi ro an toàn đáng kể, ngay cả khi có tiện nghi hợp lý.

6. Nếu Tôi Bị Quấy Rối Vì Tình Trạng bệnh Của Tôi Thì phải làm gì?

Luật ADA không cho phép hành vi quấy rối dựa trên tình trạng khuyết tật. Bạn nên nói với chủ lao động của bạn về bất kỳ sự quấy rối nào nếu bạn muốn chủ lao động chấm dứt vấn đề. Thực hiện theo các thủ tục báo cáo của chủ lao động của bạn, nếu có. Nếu bạn báo cáo hành vi quấy rối, về mặt pháp lý, chủ lao động của bạn được yêu cầu phải thực hiện hành động đểngăn chặn điều đó xảy ra trong tương lai.

7. Tôi Nên Làm Gì Nếu Tôi Nghĩ Rằng Các Quyền hạn Của Tôi Đã Bị Vi Phạm?

Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) sẽ giúp bạn quyết định phải làm gì tiếp theo và tiến hành điều tra nếu bạn quyết định nộp đơn buộc tội bị phân biệt đối xử. Bởi vì bạn phải nộp đơn kiện trong vòng 180 ngày kể từ ngày cáo buộc sự vi phạm để có thêm hành động pháp lý (hoặc 300 ngày nếu người sử dụng lao động cũng chịu sự điều chỉnh của luật phân biệt đối xử việc làm của tiểu bang hoặc địa phương), tốt nhất bạn nên bắt đầu thủ tục pháp lý sớm. Sẽ là bất hợp pháp khi Chủ lao động của bạn trả đũa bạn vì bạn đã liên hệ với EEOC hoặc nộp đơn kiện. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.eeoc.gov, gọi 800-669-4000 (tiếng nói) hay số 800-669-6820 (TTY) hoặc đến văn phòng EEOC tại địa phương của bạn (xem http://www.eeoc. gov/field/index.cfm để biết thông tin liên hệ).