Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Giúp các tiện nghi cần thiết tại nơi làm việc cho bệnh nhân nhiễm HIV

Giúp các tiện nghi cần thiết tại nơi làm việc cho bệnh nhân nhiễm HIV

Nếu một bệnh nhân nhiễm HIV đang gặp khó khăn tại nơi làm việc do tình trạng bệnh (ví dụ như các vấn đề về thể lực, tăng nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh, khó nhìn hoặc sự tập trung bị suy yếu), bệnh nhân đó có thể được hưởng "tiện nghi hợp lý" từ người sử dụng lao động sẽ giúp giải quyết vấn đề theo Đạo luật Người Khuyết tật tại Hoa Kỳ (ADA). Những bệnh nhân yêu cầu một tiện nghi hợp lý có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu hỗ trợ từ người chăm sóc sức khỏe. Tờ thông tin này giải thích ngắn gọn về luật điều chỉnh tiện nghi hợp lý và vai trò của người chăm sóc sức khỏe trong tiến trình này.

1. ADA là gì?

ADA là luật liên bang nghiêm cấm người sử dụng lao động có từ 15 nhân viên trở lên phân biệt đối xử căn bản dựa trên tình trạng khuyết tật, cho phép nhân viên và người xin việc bị khuyết tật có quyền được tiện nghi hợp lý tại nơi làm việc. Luật này cũng cung cấp các quyền bên ngoài nơi làm việc (không thảo luận ở đây), như tiếp cận bình đẳng với các chương trình của chính quyền địa phương và tiểu bang, các hoạt động và tiếp cận đến những địa điểm phục vụ công cộng.

2. Bệnh nhân của tôi có thể có được Tiện nghi Hợp lý không?

ADA định nghĩa "khuyết tật" là tình trạng suy yếu về tinh thần hoặc thể chất làm hạn chế một cách đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống, bao gồm cả các chức năng thuộc cơ thể. Bởi vì nhiễm HIV là một "sự suy giảm" sẽ "hạn chế một cách đáng kể" các chức năng của hệ thống miễn dịch nếu không được điều trị y tế, một bệnh nhân nhiễm HIV sẽ dễ dàng phù hợp với định nghĩa về "khuyết tật" của ADA. Theo ADA, là một người khuyết tật, nếu cần thiết, bệnh nhân nhiễm HIV có quyền được tiện nghi hợp lý, miễn là điều đó không gây ra hậu quả khó khăn hoặc chi phí đáng kể cho người sử dụng lao động (được gọi là "khó khăn quá đáng").

3. Tiện nghi Hợp lý là gì?

Tiện nghi hợp lý là sự thay đổi trong cách mọi thứ thường được thực hiện tại nơi làm việc để cho phép một cá nhân bị khuyết tật thực hiện công việc, nộp đơn xin việc hoặc hưởng quyền tiếp cận bình đẳng với các lợi ích và đặc quyền khi làm việc. Tuy vậy, người sử dụng lao động không bao giờ phải bào chữa cho hiệu quả làm việc kém, tiêu chuẩn và hiệu quả sản xuất thấp hơn, lờ đi các chức năng thiết yếu (nhiệm vụ cơ bản) của công việc hoặc trả tiền cho công việc không được thực hiện dù có một tiện nghi hợp lý.

4. Bệnh nhân của tôi có thể xin loại Tiện nghi Hợp lý nào?

Bệnh nhân của bạn có thể nhận được bất kỳ tiện nghi hợp lý nào cần thiết do bị nhiễm HIV, tác dụng phụ của thuốc điều trị HIV hoặc một tình trạng bệnh lý khác đã phát triển do HIV, trừ khi việc điều chỉnh gây khó khăn hoặc tốn kém đáng kể. Các điều chỉnh hợp lý phổ biến bao gồm thay đổi lịch nghỉ giải lao và làm việc (ví dụ: thường xuyên nghỉ giải lao để nghỉ ngơi hay sử dụng nhà vệ sinh hoặc thay đổi lịch làm việc để thuận tiện với các cuộc hẹn khám bệnh), thay đổi phương pháp giám sát (ví dụ: hướng dẫn bằng văn bản từ người giám sát thường không cung cấp cho họ), các tiện nghi dành cho người khiếm thị (ví dụ: kính lúp, phần mềm đọc màn hình và kính đọc tiêu chuẩn chất lượng tốt), trang bị văn phòng tiện dụng cho lao động, nghỉ phép không lương để điều trị hoặc phục hồi sức khỏe và được phép làm việc tại nhà. Nếu một bệnh nhân đã làm việc thành công nhưng không thể làm như vậy nữa vì khuyết tật, ADA cũng có thể yêu cầu phân công lại một vị trí còn trống mà bệnh nhân có thể thực hiện. Đây chỉ là những ví dụ; nhân viên được tự do yêu cầu và người sử dụng lao động được tự do đề xuất các sửa đổi hoặc thay đổi khác. Nếu có nhiều hơn một tiện nghi phù hợp, người sử dụng lao động có thể chọn cung cấp tiện nghi nào.

5. Quan trọng là Khi nào Bệnh nhân của Tôi cần yêu cầu một loại Tiện nghi Hợp lý?

Bởi vì một người chủ lao động không cần phải bào chữa cho hiệu quả công việc kém, ngay cả khi nguyên nhân là do tình trạng sức khỏe, nên nhìn chung, bệnh nhân của bạn nên yêu cầu một tiện nghi trước khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra tại nơi làm việc hoặc trước khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Một điều chỉnh có thể giúp ngăn ngừa bị kỷ luật hoặc thậm chí bị chấm dứt lao động bằng cách cho phép bệnh nhân của bạn thực hiện công việc một cách thành công và để ngăn ngừa các vấn đề trong tương lai.

6. Bằng cách nào tôi giúp bệnh nhân của tôi có được Tiện nghi Hợp lý?

Bệnh nhân của bạn có thể yêu cầu bạn ghi lại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cùng một số hạn chế chức năng liên quan của bệnh, và để giải thích vì sao yêu cầu một điều chỉnh sẽ là hữu ích. Nếu bệnh nhân của bạn yêu cầu bạn không tiết lộ các chẩn đoán cụ thể, thì có thể chỉ cần nêu loại rối loạn chung (tức là "rối loạn miễn dịch"). Người sử dụng lao động, có thể tham khảo ý kiến của một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá xem có nên cung cấp tiện nghi trợ giúp hợp lý hay không, và nếu có, thì sẽ là tiện nghi nào. Người đánh giá yêu cầu tiện nghi cũng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu làm rõ những gì bạn đã viết hoặc cung cấp cho bạn thông tin thêm để xem xét. Ví dụ: có thể bạn sẽ được hỏi nếu một tiện nghi khác là có hiệu quả hay không nếu tiện nghi được yêu cầu đã quá khó khăn hay quá tốn kém để cung cấp.

Người sử dụng lao động được yêu cầu bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến yêu cầu tiện nghi hợp lý.

7. Tôi có được phép tiết lộ thông tin y tế của bệnh nhân không?

Luật ADA không thay đổi nghĩa vụ đạo đức hoặc pháp lý của ngưới chăm sóc sức khỏe. Bạn nên thay mặt cho bệnh nhân yêu cầu một tiện nghi hợp lý hoặc cung cấp cho chủ lao động thông tin y tế về bệnh nhân, chỉ khi bệnh nhân yêu cầu bạn làm như vậy và ký vào giấy cho phép thích hợp.

8. Người sử d ụng lao động có thể phân biệt đối xử với bệnh nhân của tôi vì thông tin tôi cung cấp không?

ADA nghiêm cấm người sử dụng lao động quấy rối bệnh nhân của bạn dựa trên tình trạng bệnh, cấm trả đũa bệnh nhân của bạn vì đã yêu cầu tiện nghi, đặt các nhiều câu hỏi thái quá về sức khỏe của bệnh nhân để đáp ứng cho yêu cầu một tiện nghi, hay chấm dứt việc làm hoặc thực hiện các hành động bất lợi khác dựa trên căn bệnh . Chỉ khi nào thông tin bạn cung cấp cho thấy rằng bệnh nhân của bạn không có khả năng thực hiện các chức năng công việc thiết yếu một cách an toàn và thành thạo, ngay cả khi có tiện nghi hợp lý, chủ lao động mới có thể sử dụng hợp pháp thông tin đó làm cơ sở cho một hành động ngược lại.

9. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chủ lao động của Bệnh nhân của tôi hỏi liệu Bệnh nhân của tôi có gây nguy hiểm mất An toàn hay không?

ADA có một tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt để loại trừ những người khuyết tật khỏi công việc vì những lo ngại về an toàn. Người sử dụng lao động chỉ có thể làm như vậy nếu một cá nhân ở vào tư thế có thể gây ra "mối đe dọa trực tiếp" (có nghĩa là nguy cơ gây tổn hại đáng kể cho cá nhân đó hoặc những người khác) mà không thể loại bỏ hoặc giảm xuống mức có thể chấp nhận được với sự điều chỉnh tiện nghi hợp lý. Nếu bạn đưa ra ý kiến về việc liệu bệnh nhân của bạn có tạo ra nguy hiểm mất an toàn hay không, bạn nên ước tính khả năng xảy ra tổn hại trong điều kiện thực tế-làm việc-hàng ngày của bệnh nhân cùng chế độ điều trị hiện tại, dựa trên nghiên cứu y học hiện thời trong phạm vi có thể. (Nếu không thể đánh giá xác suất chính xác, vẫn có thể hữu ích khi mô tả xác suất bằng các thuật ngữ chung chung, chẳng hạn như "rất khó xảy ra" hoặc "rất có thể xảy ra".) Nếu các biện pháp phòng ngừa an toàn sẽ làm giảm nguy cơ gây hại, bạn nên mô tả những biện pháp ấy là gì.

10. Tôi nên cung cấp loại tài liệu nào?

Người sử dụng lao động có thể yêu cầu tài liệu chứng minh tình trạng bệnh nhân của bạn và mô tả bệnh ảnh hưởng như thế nào đến sự thực hiện công việc. Tuy nhiên, bạn không nên chỉ cung cấp hồ sơ y tế của bệnh nhân vì hồ sơ có thể chứa đựng những thông tin không cần thiết. Có nhiều khả năng tài liệu sẽ giúp ích cho bệnh nhân của bạn, nếu sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, nó giải thích những điều sau:

  • Trình độ chuyên môn của bạn, tính chất và thời gian quan hệ của bạn với bệnh nhân. Một báo cáo ngắn gọn là đủ.
  • Bản chất tình trạng bệnh nhân. Nếu bệnh nhân của bạn yêu cầu bạn không tiết lộ chẩn đoán cụ thể, thì có thể chỉ cần nêu loại rối loạn chung (tức là "rối loạn miễn dịch"). Nếu các vấn đề tại nơi làm việc của bệnh nhân của bạn không phải do bản thân nhiễm HIV hoặc AIDS gây ra, mà do một tình trạng liên quan, bạn có thể chọn cách chỉ tiết lộ tình trạng liên quan mà thôi.
  • Những hạn chế về chức năng của bệnh nhân khi không điều trị. Nói rõ rằng nếu không được điều trị, tình trạng của bệnh nhân sẽ hạn chế đáng kể các chức năng của hệ miễn dịch. Một cách khác, hãy mô tả mức độ mà tình trạng này sẽ hạn chế một "hoạt động chủ yếu trong cuộc sống" chẳng hạn như sự tập trung, nhìn, ngồi, đứng, đi hoặc thở nếu không được điều trị. Nếu các ảnh hưởng đến hoạt động chức năng là có rồi hết, hãy mô tả các ảnh hưởng này sẽ như thế nào khi các triệu chứng ở mức tồi tệ nhất. Điều này đủ để thiết lập sự giới hạn chắc chắn của một hoạt động chủ yếu trong cuộc sống.
  • Nhu cầu cần có một tiên nghi hợp lý. Giải thích làm thế nào tình trạng của bệnh nhân cần thiết có những thay đổi tại nơi làm việc. Ví dụ: nếu bệnh nhân của bạn cần điều chỉnh để thực hiện một chức năng công việc cụ thể, bạn nên giải thích các triệu chứng của bệnh nhân - thực tế là như thế nào, với việc điều trị - khiến việc thực hiện chức năng đó trở nên khó khăn hơn như thế nào. Nếu cần, hãy yêu cầu bệnh nhân của bạn mô tả nhiệm vụ công việc. Hãy giới hạn cuộc thảo luận của bạn vào những vấn đề cụ thể có thể được trợ giúp bằng tiện nghi hợp lý. Và cũng giải thích cho chủ lao động lý do tại sao bệnh nhân của bạn có thể cần tiện nghi chẳng hạn như thay đổi lịch làm việc (chẳng hạn như: để đến một cuộc hẹn y tế trong ngày làm việc) hoặc thời gian nghỉ không lương (hay ví dụ: để được điều trị hoặc để hồi phục).
  • (Các) tiện nghi được đề nghị. Nếu bạn biết về một tiện nghi có hiệu quả, bạn có thể đề nghị việc này. Đừng phóng đại nhu cầu một tiện nghi ngoại lệ trong trường hợp cần thiết có thê có một sự lựa chọn một hay nhiều khả năng khác.

Thông tin thêm

Để có thêm thông tin về tiện nghi hợp lý và phân biệt đối xử người khuyết tật, xin vào trang mạng của EEOC (Ủy ban Tạo Cơ hôi Làm việc Công bằng) (https://www.eeoc.gov), hoặc gọi cho EEOC tại số máy 800-669-4000 (tiếng nói) hay số máy 800-669-6820 (TTY)