Breadcrumb

 1. Home
 2. Thông tin bằng tiếng Việt
 3. Sử dụng Codeine, Oxycodone, và các loại Opioids khác: Thông tin dành cho Nhân viên

Sử dụng Codeine, Oxycodone, và các loại Opioids khác: Thông tin dành cho Nhân viên

Nếu bạn đang sử dụng opioids, đang bị nghiện thuốc gây nghiện hoặc trong quá khứ đã từng bị nghiện thuốc gây nghiện nhưng hiện tại không sử dụng thuốc bất hợp pháp, bạn nên biết rằng theo Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA), bạn có thể có quyền được hỗ trợ tiện nghi hợp lý và các biện pháp bảo vệ khác có thể giúp bạn giữ được việc làm của mình [1]

“Opioids” bao gồm các loại thuốc theo toa như codeine, morphine, oxycodone (OxyContin®, Percodan®, Percocet®), hydrocodone (Vicodin®, Lortab®, Lorcet®) và meperidine (Demerol®), cũng như các loại thuốc gây nghiện bất hợp pháp như heroin. Các loại này cũng gồm có buprenorphine (Suboxone® hoặc Subutex®) và methadone, có thể được kê toa để điều trị chứng nghiện chất gây nghiện opioids trong chương trình Điều trị Hỗ trợ Bằng Thuốc (“MAT”).

Các câu hỏi và câu trả lời sau đây từ Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) giải thích ngắn gọn các quyền này. Thông tin này không phải là chính sách mới; đúng hơn là, tài liệu này áp dụng các nguyên tắc đã được thiết lập trong các điều khoản theo luật định và quy định của ADA cũng như hướng dẫn đã ban hành trước đó. Nội dung của hướng dẫn này không có hiệu lực pháp luật và không nhằm mục đích ràng buộc công chúng dưới bất kỳ hình thức nào. Hướng dẫn này chỉ nhằm cung cấp sự rõ ràng cho công chúng về các yêu cầu hiện có theo luật. Bạn cũng có thể có các quyền bổ sung theo các luật khác, không được thảo luận ở đây, chẳng hạn như Đạo luật Nghỉ phép vì lý do Gia đình và Sức Khỏe (FMLA) và luật của tiểu bang hoặc địa phương[2]

Bị loại ra khỏi công việc

 1. Tôi có thể tự động bị loại khỏi công việc vì tôi sử dụng thuốc gây nghiện opioids hoặc vì trong quá khứ tôi đã từng sử dụng thuốc gây nghiện opioids không?

ADA cho phép người sử dụng lao động sa thải bạn và thực hiện các hành động tuyển dụng khác đối với bạn dựa trên việc sử dụng opioids bất hợp pháp, ngay cả khi bạn không có vấn đề về hiệu quả hoặc an toàn trong công việc. [3] Ngoài ra, nhà tuyển dụng được phép loại bạn ra nếu một luật liên bang khác yêu cầu họ làm điều đó. [4]

Nhưng nếu bạn không bị loại ra theo luật liên bang và việc sử dụng opioid của bạn là hợp pháp, một chủ lao động không thể tự động loại bạn vì sử dụng opioid mà không xem xét liệu có cách nào để bạn thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả hay không (xin xem Câu hỏi 4–13). [5]

 1. Nếu tôi đang trong chương trình MAT vì nghiện chất gây nghiện opioid và được yêu cầu phải dùng thuốc ipioid thì phải làm thế nào?

Nếu bạn đang dùng thuốc opioid theo chỉ dẫn trong chương trình MAT, bạn có toa thuốc hợp lệ và việc sử dụng thuốc của bạn là hợp pháp. Theo ADA, bạn không thể bị từ chối hoặc bị sa thải công việc vì bạn đang tham gia chương trình MAT trừ khi bạn không thể thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả, hoặc bạn bị loại ra theo luật liên bang khác.

 1. Nếu một xét nghiệm cho kết quả dương tính vì tôi đang sử dụng hợp pháp thuốc dạng gây nghiện opioid thì phải làm sao?

Người sử dụng lao động nên tạo cơ hội cho bất kỳ ai xét nghiệm chất gây nghiện  cung cấp thông tin về việc sử dụng chất gây nghiện hợp pháp có thể dẫn đến kết quả xét nghiệm cho thấy việc sử dụng thuốc có chất gây nghiện. Chủ lao động có thể yêu cầu tất cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính giải thích điều này.

Thực hiện công việc và Sự An toàn

 1. Nếu chủ lao động của tôi cho rằng việc sử dụng chất gây nghiện opioid, tiền sử sử dụng chất gây nghiện opioid hoặc điều trị chứng nghiện chất gây nghiện opioid của tôi có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc an toàn và hiệu quả thì phải làm sao?

Nếu bạn không sử dụng opioids bất hợp pháp và không bị loại khỏi công việc theo luật liên bang, người sử dụng lao động có thể phải cung cấp cho bạn một tiện nghi điều chỉnh hợp lý trước khi sa thải bạn hoặc từ chối đơn xin việc của bạn dựa trên việc sử dụng opioid. Nếu chủ lao động đã cho bạn biết về sự quan tâm lo ngại của họ, thì bạn cần nên yêu cầu một tiện nghi hợp lý nếu bạn muốn. (Xin xem Câu hỏi số 9 bên dưới.)

Một điều chỉnh tiện nghi hợp lý là một số loại thay đổi trong cách mọi thứ thường được thực hiện tại nơi làm việc, chẳng hạn như lịch nghỉ giải lao hoặc lịch làm việc khác (ví dụ: sắp xếp lịch làm việc xung quanh việc điều trị), thay đổi phân công ca hoặc tạm thời chuyển sang vị trí khác. Đây chỉ là những ví dụ; nhân viên có thể yêu cầu và người sử dụng lao động có thể đề nghị các sửa đổi hoặc thay đổi khác.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động không bao giờ phải hạ thấp tiêu chuẩn sản xuất hoặc hiệu quả, loại bỏ các chức năng thiết yếu (các nhiệm vụ cơ bản) của công việc, trả tiền cho công việc không được thực hiện hoặc bào chữa cho việc sử dụng ma túy bất hợp pháp trong công việc như một tiện nghi điều chỉnh hợp lý [6]

 1. Tôi có thể nhận được một tiện nghi hợp lý vì tôi dùng thuốc opioids theo toa để điều trị cơn đau không?

Bạn có thể có được một tiện nghi hợp lý nếu tình trạng bệnh gây ra cơn đau, đủ điều kiện được coi như là “khuyết tật” theo ADA. Một tình trạng bệnh không cần phải là vĩnh viễn hoặc khiến bạn không thể làm việc để trở thành “khuyết tật” của ADA [7] Nhiều tình trạng gây cơn đau đáng kể, sẽ đủ tiêu chuẩn để bác sĩ kê đơn thuốc có chất gây nghiện.

Bạn cũng có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ tiện nghi hợp lý nếu thuốc opioid mà bạn đang dùng gây trở ngại cho việc thực hiện hoạt động hàng ngày của bạn.

Bạn có trách nhiệm yêu cầu một tiện nghi hợp lý nếu bạn muốn. (Xin xem Câu hỏi số 9 bên dưới).

 1. Tôi có thể nhận được một tiện nghi hợp lý vì nghiện thuốc có opioids không?

Có, nghiện thuốc có opioid (đôi khi được gọi là “rối loạn sử dụng chất dạng opioid” hoặc “OUD”) bản thân nó là một tình trạng bệnh có thể chẩn đoán được và có thể là một khuyết tật của ADA. Bạn có thể có được một tiện nghi hợp lý bởi vì OUD. Nhưng chủ lao động có thể từ chối cung cấp tiện nghi cho bạn nếu bạn đang sử dụng opioid bất hợp pháp, ngay cả khi bạn có OUD.

 1. Nếu tôi đã chữa khỏi nghiện các chất gây nghiện, nhưng vẫn cần một tiện nghi hợp lý để giúp tôi tránh tái nghiện thì phải làm sao?

Bạn có thể nhận được những điều chỉnh tiện nghi hợp lý mà bạn cần vì tình trạng khuyết tật mà bạn đã mắc phải trong thời gian trước đây [8] Ví dụ, bạn có thể cần được sự thay đổi lịch làm việc nếu bạn cần điều đó để tham dự một cuộc họp nhóm hỗ trợ hoặc một buổi trị liệu nhằm giúp bạn tránh tái nghiện.

 1. Tôi có thể nhận được các tiện nghi điều chỉnh hợp lý cho một tình trạng bệnh liên quan đến nghiện chất dạng opioid không?

Có, nếu tình trạng là một khuyết tật. Các tình trạng bệnh thường liên quan đến nghiện chất gây nghiện, chẳng hạn như trầm cảm nặng và rối loạn tâm lý căng thẳng sau chấn thương (PTSD), có thể là khuyết tật. Để biết thêm thông tin về tình trạng sức khỏe tâm thần và ADA, xin hãy xem Trầm cảm, PTSD và các tình trạng sức khỏe tâm thần khác tại Nơi làm việc: Quyền hợp pháp của bạn tại https://www.eeoc.gov/laws/guidance/depression-ptsd-other-mental-health-conditions-workplace-your-legal-rights, và Vai trò của Người chăm sóc Sức khỏe Tâm thần trong Yêu cầu của Bệnh nhân về Điều chỉnh Hợp lý tại Nơi làm việc tại https://www.eeoc.gov/laws/guidance/mental-health-providers-role-clients-request-reasonable-accommodation-work

 1. Tôi nên làm gì nếu tôi cần một tiện nghi hợp lý?

Hãy yêu cầu. Nói với người giám sát, người quản lý Nhân sự hoặc người thích hợp khác rằng bạn cần thay đổi công việc vì tình trạng sức khỏe. Kiểm tra xem chủ lao động của bạn có các thủ tục yêu cầu điều chỉnh tiện nghi hợp lý hay không. Thực hiện theo những thủ tục này có thể làm cho việc giải quyết nhanh hơn, mặc dù nhà tuyển dụng không thể từ chối bạn một tiện nghi hợp lý chỉ bởi vì bạn không tuân theo các thủ tục cụ thể.

Bạn được phép đưa ra yêu cầu bất cứ lúc nào. Bạn không cần phải có một tiện nghi đặc biệt trong tâm trí, nhưng bạn có thể yêu cầu một cái gì đó cụ thể nếu bạn biết nó là gì. Bạn cũng có thể nhờ người khác yêu cầu giúp bạn, chẳng hạn như bác sĩ hoặc chuyên viên tư vấn, mặc dù chủ lao động của bạn có thể vẫn muốn thảo luận trực tiếp về tiện nghi với bạn càng sớm càng tốt.

Vì chủ lao động không cần phải bào chữa cho việc làm kém hiệu quả trong công việc, ngay cả khi nguyên nhân là do tình trạng bệnh hoặc việc điều trị bệnh, nên nói chung, tốt hơn là nên yêu cầu điều chỉnh tiện nghi hợp lý trước khi vấn đề xảy ra hoặc trước khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn. (Tuy nhiên, nhiều người chọn đợi sau khi họ nhận được lời mời làm việc vì có thể sẽ khó chứng minh sự phân biệt đối xử bất hợp pháp diễn ra trước khi nhận được lời mời làm việc.)

 1. Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi yêu cầu điều chỉnh tiện nghi hợp lý?

Chủ lao động của bạn có thể yêu cầu bạn viết yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc điền vào một mẫu đơn và mô tả tổng quát công việc của bạn đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi tình trạng khuyết tật của bạn. Chủ lao động của bạn cũng có thể yêu cầu bạn gửi trình thư từ người chăm sóc sức khỏe cho thấy tình trạng khuyết tật ADA của bạn (Xin xem Câu hỏi 6–9 bên trên) và điều này giải thích lý do tại sao bạn cần một phương tiện trợ giúp hợp lý vì điều đó. Bạn có thể giúp người chăm sóc sức khỏe của mình bằng cách cho họ xem ấn phẩm của EEOC Làm thế nào Giúp đỡ Bệnh nhân Hiện tại và Trước đây Đã Sử dụng Thuốc gây nghiện Opiods Giữ được Việc làm tại https://www.eeoc.gov/laws/guidance/how-health-care-providers-can-help-current-and-former-patients-who-have-used-opioids.

Chủ lao động của bạn không thể sa thải bạn một cách hợp pháp, hoặc từ chối tuyển dụng hay không thăng chức cho bạn, chỉ vì bạn đã yêu cầu tiện nghi hợp lý hoặc vì bạn cần điều đó [9]

 1. Nếu tôi cần một tiện nghi hỗ trợ hợp lý vì khuyết tật ADA, chủ lao động có phải cung cấp phương tiện đó cho tôi không?

Nếu điều chỉnh tiện nghi hợp lý cho phép bạn thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả, đồng thời không gây khó khăn hoặc chi phí đáng kể, thì chủ lao động phải cung cấp cho bạn[10] Nếu có nhiều hơn một tiện nghi phù hợp, chủ lao động có thể chọn sẽ cung cấp cho bạn tiện nghi nào. Người sử dụng lao động không được phép tính chi phí cho bạn vì tiện nghi này.

 1. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nghĩ rằng tôi có thể thực hiện công việc một cách an toàn (với sự hỗ trợ tiện nghi hợp lý, nếu cần thiết), nhưng chủ lao động không đồng ý?

Giả sử bạn không bị loại theo luật liên bang hoặc sử dụng opioid bất hợp pháp, người sử dụng lao động phải có bằng chứng khách quan rằng bạn không thể thực hiện công việc hoặc gây ra rủi ro đáng kể về an toàn, ngay cả khi có điều chỉnh tiện nghi hợp lý. Để loại bỏ bạn khỏi công việc vì lý do an toàn, bằng chứng phải cho thấy rằng bạn có nguy cơ gây tổn hại đáng kể—bạn không thể bị loại ra vì rủi ro từ xa hoặc do mang tính suy đoán. [11]  Để đảm bảo có đủ bằng chứng khách quan về những gì bạn có thể làm một cách an toàn và hiệu quả, nhà tuyển dụng có thể yêu cầu bạn phải trãi qua một đánh giá y tế. [12]

 1. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thực sự không thể thực hiện công việc đó một cách an toàn hoặc đáng tin cậy ngay bây giờ, nhưng tôi có thể thực hiện lại công việc đó một cách an toàn trong tương lai?

Chủ lao động của bạn có thể vẫn phải giữ công việc cho bạn trong khi bạn nghỉ phép để điều trị hoặc để hồi phục. Nếu bạn cần nghỉ phép vì khuyết tật ADA (Xin xem Câu hỏi 6–9), bạn nên được sử dụng nghỉ phép vì bệnh và ngày nghỉ đã được tích lũy trước, như bất kỳ ai khác, trừ khi bạn đang sử dụng opioid bất hợp pháp. Bạn cũng nên kiểm tra chính sách nghỉ phép của chủ lao động để xem liệu chính sách đó có cung cấp thời gian nghỉ phép để điều trị lạm dụng chất gây nghiện hay không.

Ngay cả khi bạn không có thời gian nghỉ phép do chủ lao động cung cấp, bạn vẫn có thể được nghỉ phép không lương. Nếu bạn đã làm việc ít nhất 1.250 giờ trong 12 tháng qua và chủ lao động của bạn có từ 50 nhân viên trở lên, bạn có thể được nghỉ không lương theo FMLA. Luật FMLA thi hành theo Bộ Lao động Hoa Kỳ. Thông tin thêm về luật này có thể được tìm thấy tại www.dol.gov/whd/fmla Bạn cũng có thể được nghỉ phép không lương như một tiện nghi điều chỉnh hợp lý nếu bạn cần thời gian nghỉ vì khuyết tật, không sử dụng ma túy bất hợp pháp và được mong đợi sẽ phục hồi khả năng thực hiện công việc của mình.

Nếu bạn vĩnh viễn không thể làm công việc thường xuyên của mình, bạn có thể yêu cầu chủ lao động phân công lại cho bạn một công việc mà bạn có thể làm như là một điều chỉnh tiện nghi hợp lý, nếu có. Để biết thêm thông tin về các điều chỉnh tiện nghi hợp lý trong công việc, bao gồm cả việc phân công lại, xin hãy xem Điều chỉnh Hợp lý và Khó khăn Không đáng có Theo Đạo luật về Người Mỹ Khuyết tật, có sẵn tại https://www.eeoc.gov/laws/guidance/enforcement-guidance-reasonable-accommodation-and-undue-hardship-under-ada.

Bảo vệ Quyền lợi của bạn

 1. 14. Tôi nên làm gì nếu tôi nghĩ rằng quyền lợi tôi đã bị vi phạm?

Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) có thể giúp bạn quyết định phải làm gì tiếp theo. Nếu bạn quyết định nộp đơn tố cáo phân biệt đối xử với EEOC, cơ quan này sẽ tiến hành một cuộc điều tra. Bởi vì bạn phải nộp đơn kiện trong vòng 180 ngày kể từ ngày có vi phạm để thực hiện hành động pháp lý tiếp theo (hoặc 300 ngày nếu người sử dụng lao động cũng chịu sự điều chỉnh của luật phân biệt đối xử việc làm của tiểu bang hoặc địa phương), tốt nhất bạn nên bắt đầu thủ tục pháp lý sớm. Sẽ là bất hợp pháp nếu Chủ lao động của bạn trả thù vì bạn đã liên hệ với EEOC hoặc nộp đơn tố cáo.

Để biết thông tin chung, xin vào trang web của Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC's) https://www.eeoc.gov hoặc gọi cho EEOC theo số 1-800-669-4000 (tiếng nói), 1-800-669-6820 (TTY ), hoặc truy cập vào đường dây ngôn ngữ qua dấu hiệu của chúng tôi theo số 1-844-234-5122 (ASL Video Phone).

Để có thêm thông tin về việc nộp đơn kiện, xin vào trang mạng https://www.eeoc.gov/how-file-charge-employment-discrimination. Nếu bạn muốn bắt đầu thủ tục pháp lý, xin vào cổng trực tuyến công khai của chúng tôi tại https://publicportal.eeoc.gov, liên lạc với chúng tôi tại một trong những số điện thoại nêu trên, hay đến văn phòng EEOC tại địa phương (xin xem https://publicportal.eeoc.gov, để biết các thông tin liên lạc).

[1] 42 U.S.C. § 12112, và tiếp theo.; 29 C.F.R. §§ 1630.1 – 1630.16. Các khía cạnh khác nhau của việc không phân biệt đối xử, tiện nghi hợp lý, và các bảo vệ khác theo Tiêu đề I của ADA được nói đến trong các khoản khác nhau của luật lệ và quy định. Xin xem, thí dụ, 29 C.F.R. § 1630.2(g) –(k) (khuyết tật hiện tại và hồ sơ khuyết tật trong quá khứ) và 1630.9 (tiện nghi hợp lý nói chung); xin cũng xem 42 U.S.C. § 12114 (các ngoại lệ liên quan đến việc đang sử dụng chất gây nghiện bất hợp pháp).

[2] Đạo luật FMLA, 29 U.S.C. § 2601, và tiếp theo., thi hành theo Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL). Thông tin thêm về FMLA có thể thấy trong các quy định của DOL FMLA tại 29 C.F.R phần 825, và trên trang mạng của DOL tại www.dol.gov

[3] 42 U.S.C. § 12114, 12210; 29 C.F.R. § 1630.3, 1630.16(b) và (c).

[4] 29 C.F.R. § 1630.16(e).

[5] 42 U.S.C. § 12111(3); 29 C.F.R. § 1630.2(r), 1630.15(2).

[6] 42 U.S.C. § 12114(c)(4); 29 C.F.R. § 1630.16(b); ngoài ra xem 1630.2(m) và (n).

[7] 42 U.S.C. § 12102; 29 C.F.R. 1630.2(g)-(k).

[8] 29 C.F.R. § 1630.2(k)(3).

[9] 42 U.S.C § 12203; 29 C.F.R § 1630.12.

[10] 42 U.S.C. § 12112(b)(5); 29 C.F.R. §§ 1630.2(o) và (p), và 1630.9. Để có thêm thông tin về tiện nghi hợp lý, xin xem ấn phẩm của EEOC Hướng dẫn Thi hành về Tiện nghi Hợp lý và Khó khăn Quá mức theo Đạo luật ADA, có tại trang mạng

https://www.eeoc.gov/laws/guidance/enforcement-guidance-reasonable-accommodation-and-undue-hardship-under-ada.

[11] 42 U.S.C. § 12113(b); 29 C.F.R. § 1630.2(r).

[12] 42 U.S.C. § 12112(d); 29 C.F.R. § 1630.14.