Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Tín Ngưỡng hoặc Đức Tin Tôn Giáo

Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Tín Ngưỡng hoặc Đức Tin Tôn Giáo

Theo luật liên bang, các câu hỏi về tín ngưỡng hoặc đức tin tôn giáo của người xin việc (trừ khi tôn giáo này là tiêu chuẩn nghề nghiệp chân thật (bona fide occupational qualification, BFOQ)), thường được xem là không liên quan đến việc làm và có vấn đề.

Các tập đoàn, hiệp hội tôn giáo, các tổ chức giáo dục, hoặc các đoàn thể không phải chịu sự điều chỉnh của luật liên bang mà EEOC thi hành khi tuyển dụng các cá nhân dựa trên tôn giáo cụ thể của họ. Nói cách khác, chủ lao động có mục đích và đặc điểm chủ yếu mang tính tôn giáo được phép thiên về tuyển dụng những người có cùng tôn giáo. Ngoại lệ này chỉ giúp các tổ chức tôn giáo không bị cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên tôn giáo. Nó không miễn cho các tổ chức đó khỏi tuyển dụng các cá nhân vì lý do chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, màu da, và/hoặc tuổi tác của họ. Các chủ lao động khác nên tránh đặt câu hỏi về tín ngưỡng tôn giáo của người xin việc, chẳng hạn nơi thờ cúng, ngày thờ cúng, và ngày lễ tôn giáo cũng như không nên yêu cầu người giới thiệu là các lãnh đạo tôn giáo, ví dụ: mục sư, giáo sĩ, thầy tu, thầy tế hoặc linh mục.