Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Tình Trạng Hôn Nhân hoặc Số Con

Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Tình Trạng Hôn Nhân hoặc Số Con

Câu hỏi về tình trạng hôn nhân và số con cũng như độ tuổi của các con thường được sử dụng để phân biệt đối xử với phụ nữ và có thể vi phạm Đề Mục VII nếu được dùng để từ chối hoặc hạn chế cơ hội việc làm.

Rõ ràng là phân biệt đối xử nếu chỉ hỏi phụ nữ chứ không phải nam giới (hoặc ngược lại) những câu hỏi đó. Ngay cả khi được dùng để hỏi cả nam giới lẫn phụ nữ thì những câu hỏi này vẫn có thể được xem là bằng chứng về ý định phân biệt đối xử, ví dụ, với phụ nữ có con.

Nhìn chung, chủ lao động không nên sử dụng các câu hỏi không liên quan đến việc làm như tình trạng hôn nhân, số con và/hoặc độ tuổi của các con hoặc người phụ thuộc, hoặc tên của vợ/chồng hoặc con cái của người xin việc. Có thể đặt những câu hỏi như vậy, sau khi đã đưa ra lời mời nhận việc và lời mời đó được chấp nhận, nếu cần cho công tác bảo hiểm hoặc cho các mục đích kinh doanh chính đáng khác.

Những câu hỏi trước tuyển dụng sau đây có thể được coi là bằng chứng về ý định phân biệt đối xử khi được dùng để hỏi trong bối cảnh trước tuyển dụng:

  • Người xin việc có thai hay không.
  • Tình trạng hôn nhân của người xin việc hoặc người xin việc có kế hoạch tổ chức đám cưới không.
  • Số con và độ tuổi của các con hoặc kế hoạch sinh con trong tương lai.
  • Những sắp xếp cho việc chăm sóc trẻ.
  • Tình trạng việc làm của vợ/chồng.
  • Tên của vợ/chồng.