Breadcrumb

 1. Home
 2. Thông tin bằng tiếng Việt
 3. Nhận Biết Quyền Hạn Của Bạn: Phân Biệt Đối Xử Tại Nơi Làm Việc Là Bất Hợp Pháp

Nhận Biết Quyền Hạn Của Bạn: Phân Biệt Đối Xử Tại Nơi Làm Việc Là Bất Hợp Pháp

Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Hoa Kỳ (EEOC) thi hành luật Liên bang nhằm bảo vệ bạn khỏi bị phân biệt đối xử trong việc làm.  Nếu bạn tin rằng bạn đã bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc hoặc khi xin việc, EEOC có thể giúp bạn.

Ai được bảo vệ?

 • Các nhân viên (hiện tại và trước đây), bao gồm cả các nhân viên quản lý và nhân viên tạm thời
 • Các ứng viên nộp đơn xin việc
 • Các thành viên công đoàn và những người xin gia nhập công đoàn

Tổ chức nào được Bảo vệ?

 • Hầu hết các nhà tuyển dụng tư nhân
 • Chính quyền tiểu bang và địa phương (với tư cách là người sử dụng lao động)
 • Tổ chức giáo dục (với tư cách là người sử dụng lao động)
 • Các công đoàn
 • Các cơ quan nhân sự

Những Kiểu phân biệt đối xử việc làm nào là Bất hợp pháp?

 Theo luật của EEOC, chủ lao động không được phân biệt đối xử với bạn, bất kể tình trạng nhập cư của bạn, dựa trên nền tảng:

 • Chủng tộc
 • Màu da
 • Tôn giáo
 • Nguồn gốc quốc gia
 • Giới tính (kể cả việc thai nghén, sinh nở và các điều kiện liên quan sức khỏe, định hướng tình dục hoặc định dạng giới tính)
 • Tuổi tác (40 tuổi hoặc lớn hơn)
 • Khuyết tật
 • Thông tin về di truyền (bao gồm cả việc chủ lao động yêu cầu, hoặc mua, sử dụng, hay tiết lộ các xét nghiệm và dịch vụ về di truyền, hay tiền sử bệnh gia đình)
 • Trả thù vì đã thưa kiện, chống lại sự phân biệt đối xử một cách hợp lý, hay vì đã tham gia vào vụ kiện, điều tra, hay một thủ tục chống sự phân biệt đối xử
 • Can thiệp, ép buộc hoặc đe dọa liên quan đến việc thực hiện các quyền hạn liên quan đến sự phân biệt đối xử trong tình trạng khuyết tật hoặc sự tiện nghi trong trường hợp thai nghén.

Thực hành việc làm nào có thể bị thách thức là phân biệt đối xử?

 Tất cả các khía cạnh của việc làm, bao gồm:

 • Sa thải, đuổi việc hoặc tạm thời sa thải
 • Quấy rối (bao gồm cả hành vi thể chất hoặc lời nói gây khó chịu)
 • Tuyển dụng hoặc thăng chức
 • Phân công
 • Trả lương (tiền lương hoặc bồi thường không công bằng)
 • Không cung cấp sự thuận tiện cho người khuyết tật; tình trạng mang thai, sự thai nghén, sinh nở hay liên quan tình trạng sức khỏe; hoặc sự tuân thủ một niềm tin hoặc thực hành tôn giáo được tôn trọng một cách chân thành
 • Các phúc lợi
 • Sự huấn luyện đào tạo nghề
 • Phân loại
 • Sự chuyển đi để xem xét
 • Thu thập hoặc tiết lộ thông tin di truyền của nhân viên
 • Yêu cầu hoặc tiết lộ thông tin y tế của nhân viên
 • Hành vi có thể làm nản lòng ai đó chống lại sự phân biệt đối xử một cách hợp lý, nộp đơn buộc tội hoặc tham gia vào một cuộc điều tra hoặc tố tụng
 • Hành vi ép buộc, đe dọa, hăm dọa hoặc cản trở ai đó thực hiện các quyền của họ, hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích người khác thực hiện các quyền, liên quan đến phân biệt đối xử với người khuyết tật (bao gồm cả các tiện nghi) hoặc sự thuận tiện khi mang thai.

Bạn có thể làm gì nếu bạn tin đã có sự phân biệt đối xử?

Hãy nhanh chóng liên hệ với EEOC nếu bạn nghi ngờ có hành vi phân biệt đối xử. Đừng chậm trễ, vì có những giới hạn thời gian nghiêm ngặt để nộp đơn buộc tội phân biệt đối xử (180 hoặc 300 ngày, tùy theo nơi bạn sống/làm việc).  Bạn có thể liên hệ với EEOC bằng  những cách bất kỳ như sau đây:

Thông tin bổ sung về EEOC, kể cả thông tin về việc nộp đơn buộc tội phân biệt đối xử, có sẳn tại www.eeoc.gov.

Những người sử dụng lao động có Hợp đồng Liên bang hoặc Hợp đồng phụ

Văn phòng Bảo đảm Tuân thủ Hợp đồng Liên bang (OFCCP) của Bộ Lao Động buộc các công ty cam kết cương quyết không kỳ thị khi làm việc cho Chính phủ Liên bang. Nếu bạn đang nộp đơn xin việc hoặc là một nhân viên của một công ty có hợp đồng hoặc hợp đồng phụ với Liên bang, bạn được bảo vệ theo luật Liên bang không bị phân biệt đối xử dựa trên các nền tảng sau:

Chủng tộc, Màu da, Tôn giáo, Giới tính, Sự Định hướng tính dục, Định dạng giới tính, Nguồn gốc quốc gia

Sắc lệnh 11246, như đã được sửa đổi, nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng bởi các nhà thầu Liên bang dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, sự định hướng tính dục, định dạng giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia và yêu cầu phải có hành động quả quyết để đảm bảo cơ hội bình đẳng trong mọi khía cạnh của việc làm.

Hỏi han, Tiết lộ hoặc Bàn cãi về Thù lao

Sắc lệnh 11246, như đã được sửa đổi, bảo vệ người nộp đơn xin việc và nhân viên của các nhà thầu Liên bang khỏi sự phân biệt đối xử dựa trong việc hỏi han, tiết lộ hoặc thảo luận về thù lao của họ hoặc tiền lương của người nộp đơn hoặc nhân viên khác.

Khuyết tật

Như đã được sửa đổi, Mục 503 của Đạo luật bảo vệ Sự Phục Hồi năm 1973, bảo vệ những người khuyết tật đủ điều kiện khỏi bị các nhà thầu Liên bang phân biệt đối xử trong tuyển dụng, thăng chức, sa thải, trả lương, phúc lợi phụ, đào tạo nghề, phân loại, giới thiệu và các khía cạnh khác của việc làm. Phân biệt đối xử với người khuyết tật bao gồm việc không cung cấp điều kiện hợp lý cho những hạn chế về thể chất hoặc tinh thần đã biết của một cá nhân khuyết tật đủ điều kiện là người nộp đơn hoặc nhân viên khác, trừ ra việc gây khó khăn quá mức cho người sử dụng lao động. Mục 503 cũng yêu cầu các nhà thầu Liên bang thực hiện hành động tích cực để tuyển dụng và thăng cấp trong mọi công việc cho những cá nhân khuyết tật đủ điều kiện ở tất cả các cấp độ việc làm, bao gồm cả cấp độ điều hành.

Tình trạng Bảo vệ Cựu chiến binh

Đạo luật Hỗ trợ Tái điều chỉnh cho Cựu chiến binh Thời kỳ Chiến tranh Việt Nam năm 1974, đã được sửa đổi, 38 U.S.C. 4212, cấm phân biệt đối xử trong việc làm và yêu cầu hành động cương quyết để tuyển dụng, thuê mướn và thăng cấp trong việc làm, cho các cựu chiến binh khuyết tật, cựu chiến binh mới xuất ngũ  (tức là trong vòng ba năm kể từ khi rời quân ngũ hoặc rời khỏi nghĩa vụ), cựu chiến binh đang phục vụ trong thời chiến hoặc chiến dịch, hoặc cựu quân nhân với huy chương phục vụ trong Lực lượng Vũ trang.

Sự trả thù

Nghiêm cấm hành vi trả thù đối với người nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử, tham gia vào một thủ tục tố tụng của OFCCP hoặc phản đối sự phân biệt đối xử của các nhà thầu Liên bang theo các luật Liên bang này.

Bất kỳ người nào tin rằng một nhà thầu đã vi phạm nghĩa vụ không phân biệt đối xử hoặc không có hành động khẳng định theo cơ quan có thẩm quyền của OFCCP nên liên hệ ngay với:

The Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP)
U.S. Department of Labor
200 Constitution Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20210
1-800-397-6251 (số miễn phí)

Nếu bạn bị điếc, lãng tai hoặc có khuyết tật về giọng nói, vui lòng quay số 7-1-1 để truy cập các dịch vụ chuyển tiếp viễn thông. Bạn cũng có thể liên hệ với OFCCP bằng cách gửi câu hỏi trực tuyến tới Bộ phận trợ giúp của OFCCP tại https://ofccphelpdesk.dol.gov/s/, hoặc bằng cách gọi tới văn phòng khu vực hoặc quận của OFCCP, được liệt kê trong hầu hết các danh bạ điện thoại của Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Lao động và trên trang mạng “Liên lạc với chúng tôi” của OFCCP tại https://www.dol.gov/agencies/ofccp/contact.

Các Chương trình hay Hoạt động được tài trợ của Liên bang

Chủng tộc, Màu da, Nguồn gốc Quốc gia, Giới tính

Cùng với sự bảo vệ của Tiêu đề VII của Đạo luật Dân quyền năm 1964, như đã được sửa đổi, Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền 1964, nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia trong các chương trình hoặc hoạt động nhận được tài trợ của Liên bang. Phân biệt đối xử trong việc làm được đề cập trong Tiêu đề VI nếu mục tiêu chính của sự tài trợ là cung cấp việc làm, hoặc khi sự phân biệt đối xử về việc làm gây ra hoặc có thể gây ra sự phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ theo các chương trình đó. Tiêu đề IX của Tu chính án Giáo dục năm 1972 nghiêm cấm phân biệt đối xử về việc làm trên cơ sở giới tính trong các chương trình hoặc hoạt động giáo dục nhận sự tài trợ  từ Liên bang.

Những Cá Nhân Bị Khuyết Tật

Mục 504 của Đạo luật bảo vệ Sự Phục Hồi năm 1973, như đã được sửa đổi, cấm phân biệt đối xử về việc làm trên cơ sở khuyết tật trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận tài trợ của Liên bang. Nghiêm cấm phân biệt đối xử trong mọi khía cạnh của việc làm đối với người khuyết tật, những người có hoặc không có các tiện nghi hợp lý, có thể thực hiện các chức năng thiết yếu của công việc.

Nếu bạn tin rằng bạn đã bị phân biệt đối xử trong một chương trình của bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào nhận tài trợ  của Liên bang, bạn nên liên hệ ngay với cơ quan Liên bang cung cấp tài trợ đó.

 

(đã duyệt lại 27/6/2023)