Please be advised that the EEOC’s 1-800-669-4000 information number is currently undergoing maintenance.  As a result, some callers may be experiencing difficulties connecting to the EEOC when using this toll free number.  We are working to resolve the issues.  In the event any member of the public is experiencing difficulties reaching the EEOC through the 1-800-669-4000 number during this maintenance period, you may contact the EEOC at info@eeoc.gov for assistance.  We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.

Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Giới Tính

Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Giới Tính

Theo Đề Mục VII, các câu hỏi về giới tính của người xin việc, (trừ khi đó là câu hỏi về tiêu chuẩn nghề nghiệp chân thật (bona fide occupational qualification, BFOQ)) và thiết yếu cho một vị trí hoặc nghề nghiệp cụ thể), tình trạng hôn nhân, thai kỳ, bệnh sử thai kỳ, kế hoạch sinh con trong tương lai, số con và/hoặc độ tuổi của các con hoặc người phụ thuộc, những chuẩn bị để chăm sóc trẻ, phá thai, tránh thai, khả năng sinh sản, và tên hoặc địa chỉ của vợ/chồng hoặc con cái thường được xem là không liên quan đến việc làm và có vấn đề.

Bất kỳ câu hỏi nào trước tuyển dụng liên quan đến việc làm trong tương lai thể hiện hoặc ngụ ý hạn chế hoặc đối xử đặc biệt vì lý do giới tính (trừ khi dựa trên BFOQ) hoặc bất kỳ câu hỏi nào hỏi ý kiến các thành viên về giới tính này chứ không phải về giới tính kia, cũng gây ra phiền phức tương tự.